Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

MONSTAT: Rast ekonomije u drugom kvartalu 2015. godine 3,4 odsto


Realna stopa rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) Crne Gore u drugom kvartalu ove godine je, prema preliminarnim podacima Monstata, iznosila 3,4 odsto.

Pomoćnik direktora za sektor makro-ekonomske statistike, nacionalne račune i cijene u Monstata. Branka Šušić Radovanović, navela je da je stopa nominalnog rasta BDP-a u drugom tromjesečju 2015. godine iznosila 5,7 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

 Gledano u tekućim cijenama, kako je navela, finalna potrošnja koju čine lična potrošnja domaćinstava i potrošnja države u strukturi učestvuju najviše sa 106 odsto.

Ona je dodala da u strukturi BDP-a, po kategorijama potrošnje u stalnim cijenama, najveće učešće ima finalna potrošnja sa 106,7 odsto, od čega je lična potrošnja domaćinstava 86,7 odsto, a potrošnja države 20 odsto.

Monstat je, osim preliminarnih podataka za drugi kvartal ove godine, u skladu sa ESA 2010 metodologijom objavio i konačne rezultate BDP-a za 2014. godinu i revidiranu seriju podataka za period od 2010. do 2013. godine.

Prema riječima direktora Monstata Gordane Radojević BDP u prošloj godini je iznosio 3,46 milijardi eura.

"To znači da je nominalno, u prošloj godini u odnosu na 2013, stvoreno više dodate vrijednosti za oko 95 miliona eura. U prošloj godini je došlo do realnog rasta BDP-a od 1,8 odsto. BDP po stanovniku u prošloj godini iznosio je 5,561 hiljadu, što je oko 150 eura više nego u 2013. godini", navela je ona.

Radojević je dodala da statistički sistem Crne Gore danas raspolaže sa međunarodno usklađenom i uporedivom vremenskom serijom podataka BDP-a za period od 2010. do prošle godine, kao i serijom podataka sektora poljoprivrede za period od 2007. do 2013. godine.

"Sistem, raspolaže i sa razvijenim sistemom e-upitnikai edukovanim kadrom. Sve navedeno predstavlja značajan iskorak u ispunjenju obaveza Poglavlja 18, koje se odnosi na statistiku", rekla je ona.

Realna stopa rasta za 2011. godinu ostala je nepromijenjena, a za 2012. godinu realna stopa rasta smanjila se 0,2 procentna poena, dok je u 2013. godini povećana 0,2 procentna poena u odnosu na prethodno objavljenu.

Izvor: Vebsajt CdM, 30.09.2015.