Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

MUP PODNIO PRIGOVOR SAVJETU AGENCIJE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA


Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je Savjetu Agencije za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama prigovor na zapisnik o nadzoru, izvršenom 22. avgusta ove godine. Prigovor je podnijet zbog povrede pravila postupka, netačnog i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja od strane kontrolora, te pogrešne primjene materijalnog prava u postupku kontrole.

Iako je predmetni cilj navedenog nadzora u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kako se navodi u zapisniku Agencije, bilo "Utvrđivanje zakonitosti obrade ličnih podataka dostavljanjem ličnih podataka fizičkih lica od strane Ministarstva unutrašnjih poslova članovima Koordinacionog tijela za praćenje implementacije izbornog procesa", kontrolor uopšte nije utvrdio koji su se lični podaci koristili i da li su se koristili, da li je vršen uvid u lične podatke i od strane koga, te da li su lični podaci dostavljani, na koji način i kome. Šta više, kontrolor u zapisniku, navodi da se prilikom nadzora nije moglo utvrditi da li je Ministarstvo unutrašnjih poslova dostavilo birački spisak na uvid Koordinacionom tijelu, jer je odgovorno lice subjekta nadzora navelo da lica koja rade na obradi biračkog spiska nijesu prisutni na poslu, zbog bolovanja i korišćenja godišnjeg odmora. Dakle, pošto nije utvrdio ove činjenice proizilazi da kontrolor uopšte nije mogao utvrditi ni da postoje nezakonitosti i nepravilnosti prilikom obrade ličnih podataka.

Kako je od strane ministra Gorana Danilovića kontrolor obaviješten o odsustvu ovlašćenih lica iz Službe za informacione tehnologije MUP-a koja rade na obradi biračkog spiska, kontrolor je saopštio da će o tome napraviti službenu zabilješku, pa je ministar razumio da će nadzor biti izvršen u drugom terminu, nakon što se obezbijedi prisustvo ovih službenika. Nadalje, kontrolor se nakon razgovora sa ministrom zadržao u kražem neformalnom razgovoru sa savjetnicom ministra, koju od ranije poznaje kao koleginicu iz Agencije, i koja mu je radi blagovremene i kvalitetne pripreme za sljedeći nadzor dala jedan primjerak rješenja o obrazovanju Koordinacionog tijela MUP-a za praćenje implementacije izbornog procesa, što je kontrolor zloupotrijebio uvrstivši pomenuti dokument u zapisnik o nadzoru, a ministra i njegovu savjetnicu naveo kao lica koji su prisusvovala nadzoru. Indikativno je, kad je već tako postupio, to što zapisnikom nije konstatovano da su najmanje još dvije osobe prisustvovale nadzoru, i to jedna u kabinetu sa ministrom, i druga koju je, kao i ministrovu savjetnicu, takođe posjetio u kancelariji u sjedištu Ministarstva unutrašnjih poslova.

U prigovoru MUP-a ukazano je i na to da je kontrolor nepotpuno i netačno utvrdio činjenično stanje u odnosu na Koordinaciono tijelo Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore za praćenje implementacije izbornog procesa. Naime, Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije izbornog procesa i njegovi članovi ostvaruju svoja prava na osnovu Zakona o državnoj upravi ("Sl. list RCG", br. 38/2003,"Sl. list CG", br. 22/2008, 42/2011 i 54/2016) (članovi 24 i 41), Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Sl. list CG", br. 5/2012, 25/2012, 61/2012, 44/2012 - dr. zakon, 20/2013, 17/2014, 6/2015, 80/2015, 35/2016 i 41/2016) (član 5 i 55), Zakona o biračkom spisku ("Sl. list CG", br. 10/2014 i 20/2015) (član 34), te Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. list CG", br. 79/2008, 70/2009 i 44/2012) (član 9 tačka 2 i član 10 stav 2 tačka 1 i 5), a što kontrolor neosnovano i nezakonito osporava svojim konstatacijama u predmetnom zapisniku. Suštinski, faktički i formalno pravno, Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije izbornog procesa je, imajući u vidu njegov sastav, na osnovu odredbi člana 55 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, obrazovano radi vršenja poslova iz nadležnosti, odnosno djelokruga rada MUP-a, preciznije radi vršenja poslova iz nadležnosti organizacionih jedinica MUP-a čiji predstavnici su članovi Koordinacionog tijela, pa samim tim i za vršenje poslova koji podrazumjevaju i obradu ličnih podataka u smislu uvida i korišćenja. Dakle, pomenute poslove, pored članova Koordinacionog tima iz MUP-a, vrše i članovi Koordinacionog tijela izvan MUP-a, na osnovu istih naprijed pomenutih zakonskih osnova, uključujući i odredbe pomenute uredbe i rješenja ministra.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je u prigovoru iznijelo još niz primjedbi koje se tiču kršenja Zakona i Pravilnika o inspekcijskom nadzoru od strane kontrolora, izostavljanja važnih podzakonskih akata, kao i povrede pravila postupka, budući da je po osnovu podnijetog zahtjeva za davanje mišljenje Agencija bila u obavezi da odgovori mišljenjem, a ne vršenjem nadzora.

MUP je stoga predložio Savjetu Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama da prigovor usvoji i donese rješenje kojim se konstatuje da nijesu utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti prilikom obrade ličnih podataka, a posebno ne od strane članova Koordinacionog tijela Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore za praćenje implementacije izbornog procesa.

Izvor: Vebsajt MUP, 31.08.2016.