Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA: Predviđeno skraćenje rokova važenja vozačkih dozvola za određene kategorije vozila kao i za određene starosne kategorije vozača. Umjesto mjere fizičkog oduzimanja vozačkih dozvola, predviđeno je da se ograničavanje prava na upravljanje motornim vozilom evidentira u evidenciji, o čemu vozač dobija rješenje

01.07.2019.


Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Predstavljajući najznačajnije novine, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dragan Pejanović je istakao da su se predloženim normativnim izmjenama nastojali otkloniti nedostaci postojećeg zakonskog rješenja, izvršiti usklađivanje sa direktivama Evropske unije kojima se uređuju pitanja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, kao i stvoriti pretpostavke za dalje unapređenje stanja bezbjednosti na crnogorskim putevima.

Državni sekretar je saopštio da se značajne novine odnose na skraćenje rokova važenja vozačkih dozvola za određene kategorije vozila kao i za određene starosne kategorije vozača. Tako će ubuduće za kategorije C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 i D1+E vozačke dozvole umjesto deset važiti pet godina. Kada je riječ o starosnim kategorijama, predlogom je predviđeno da se licima starijim od 67 godina života vozačka dozvola izdaje sa rokom važenja do tri godine, a tačan rok važenja za svakog pojedinačnog vozača zavisiće od ljekarskog uvjerenja.

Takođe, kako je ukazao Pejanović, u periodu od 15. novembra do 01. aprila, za sva putnička i teretna vozila koja učestvuju u saobraćaju za vrijeme zimskih uslova predviđena je obavezna upotreba pneumatika za zimsku upotrebu na svim točkovima, a minimalna dubina šare na gazećoj površini pneumatika koji se koristi u ovom periodu je 4 mm. Po Naredbi Ministarstva unutrašnjih poslova predviđena je i obaveza upotrebe pneumatika za zimsku upotrebu za pojedine vrste i kategorije vozila na određenom putu ili dijelu puta određeno vrijeme, bez obzira da li na tom putu postoje zimski uslovi.

Izmjenama je brisano zakonsko rješenje koje se odnosi na oduzimanje vozačke dozvole na licu mjesta i predviđene izmjene kaznenih odredbi. Naime, kako je objasnio državni sekretar, umjesto mjere fizičkog oduzimanja vozačkih dozvola, predviđeno je da se ograničavanje prava na upravljanje motornim vozilom evidentira u evidenciji, o čemu vozač dobija rješenje. Govoreći o kaznenim odredbama, Pejanović je istakao da je za najteže prekršaje predviđena zatvorska kazna i to za vozača koji upravlja vozilom pod dejstvom opojnih droga, alkohola u koncentraciji od 2 promila ili većoj, koji se u naselju kreće brzinom koja je za 70 km/h i više veća od dozvoljene ili van naselja brzinom koja je za 90 km/h veća od dozvoljene. Kaznom zatvora biće sankcionisani i oni vozači koji upravljaju vozilom za vrijeme trajanja mjere zabrane upravljanja ili ograničavanja prava na upravljanje motornim vozilom i oni koji odbiju alkotestiranje ili zaustavljanje na propisan znak policijskog službenika.

Jedna od novina koju donosi Predlog zakona odnosi se i na unapređenje rada auto škola i načina polaganja vozačkog ispita. Propisani su precizni uslovi koje moraju ispunjavati auto-škole, kao i vozila na kojima se vrši obuka kandidata za vozače, naveo je Pejanović, i dodao da se po prvi uvode ovlašćeni ispitivači i propisuju jasni kriterijumi za lica koja mogu dobiti licencu.

Takođe, uvedene su evidencije usklađene sa CADAS protokolom koji je propisan na nivou Evropske unije i podrazumijeva set podataka o saobraćajnim nezgodama koji je neophodan radi razmjene podataka sa institucijama Evropske unije. Realizacija jednog od projekata koje finansira EU, a koja se odnosi na bezbjednost putne infrastrukture, nemoguća je bez korišćenja ovako prikupljenih podataka, saopštio je državni sekretar.

Korak dalje u povećanju stepena bezbjednosti na crnogorskim putevima donosi i uspostavljanje vanrednih kontrola tehničke ispravnosti za teretna vozila na putu koje će se sprovoditi na licu mjesta, a u skladu sa direktivom Evropske unije, zaključio je Pejanović.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo unutrašnjih poslova, 27.06.2019.


Naslov: Redakcija