Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 30. juna 2016. godine održane śednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Administrativnog odbora, Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu - Razmotreni prijedlozi zakona i amandmani na prijedloge zakona


149. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor je na nastavku 149. śednice razmotrio 40 amandmana podnijetih na: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost (dva), Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (dva), Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (jedan), Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (jedan), Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama (sedam) i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju (32).

Nakon što je predstavnik Vlade iskazao stav o podnijetim amandmanima Odbor je konstatovao da su sastavni dio teksta predloga zakona:

- dva amandmana poslanika: Veljka Zarubice, Zorana Jelića i Marte Šćepanović, podnijeta na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

- amandman poslanika: Zorana Jelića, Filipa Vukovića i Marte Šćepanović, podnijet na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju;

- amandman 2 koji su podnijeli poslanici: Velizar Kaluđerović, Neven Gošović, Mladen Bojanić i Dritan Abazović, na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju;

- amandmani 3, 7 i 9 koje su podnijeli: poslanici Srđan Milić, Snežana Jonica, Aleksandar Damjanović, Radosav Nišavić, Danijela Marković, Darko Šarančić i Jelisava Kalezić, na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju

Predstavnik Vlade prihvatio je navedene amandmane.

Odbor je podržao:

- amandman 1 koji su podnijeli poslanici: Neven Gošović, Mladen Bojanić i Dritan Abazović, na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju;

- amandmane 1 i 2 koje su podnijeli poslanici: Marta Šćepanović, Azra Jasavić i Filip Vuković, na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama.

Odbor nije podržao:

- amandmane 1 i 2, koje su podnijeli poslanici: Prijedrag Sekulić, Marta Šćepanović i Zoran Jelić, na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost;

- amandman koji su podnijeli poslanici Zoran Jelić i Marta Šćepanovič, na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava;

- amandmane 1 i 3 poslanika: Velizara Kaluđerovića, Nevena Gošovića, Mladena Bojanića i Dritana Abazovića; podnijete na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju;

- amandmane 1 i 2 poslanika Izeta Bralića, podnijete na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju;

- amandmane 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25 koje su podnijeli poslanici: Srđan Milić, Snežana Jonica, Aleksandar Damjanović, Radosav Nišavić, Danijela Marković, Darko Šarančić i Jelisava Kalezić, podnijete na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju.

Poslanik Aleksandar Damjanović obavijestio je Odbor da povlači iz procedure amandmane 2, 13, 18 i 26, podnijete na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju.

Odbor se zbog odsustva poslanika Srđana Milića nije izjasnio o pet amandmana podnijetih na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama.

150. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržana tri predloga zakona i jedan predlog zaključaka

Odbor je na śednici razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na ugljovodonike. Takođe, Odbor je na osnovu sugestije predstavnika predlagača zakona odlučio da podnese tri amandmana, te su isti postali sastavni dio teksta Prijedloga zakona.

Takođe, Odbor je razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR, koji je podnio poslanik Nebojša Medojević i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnio poslanik Aleksandar Damjanović.

Odbor je razmotrio i Prijedlog zaključaka povodom razmatranja Izvještaja Centralne banke Crne Gore o nadzoru nad primjenom Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR i praćenja primjene Zakona, koji je podnio poslanik Nebojša Medojević. Na osnovu sugestija iznijetih tokom rasprave, u skladu sa kojima je izvršena korekcija predloženog teksta zaključaka, Odbor je odlučio da predloži Skupštini da iste usvoji.

67. śednica Administrativnog odbora

Na održanoj 67. śednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 25. saziva, glasalo se o predlogu za dopunu dnevnog reda, shodno Zahtjevu za održavanje kontrolnog saslušanja Budimira Šaranovića, predśednika Državne izborne komisije, podnijetom od strane članova Odbora iz Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije Crne Gore. Predlog nije dobio potrebnu većinu glasova.

Administrativni odbor je utvrdio Prijedlog kandidata za dva člana Komisije za rangiranje kandidata za predśednika Odbora Regulatorne agencije za energetiku, i odlučio da Skupštini predloži dr Filipa Vukovića i Ranka Krsmanovića za članove Komisije.

Odbor je donio dvije odluke, i to:

- Odluku o isplati razlike u zaradi koju bi poslanik ostvario da poslaničku funkciju obavlja profesionalno, na predlog Siniše Stankovića, generalnog sekretara Skupštine Crne Gore; i

- Odluku o ostvarivanju prava na naknadu troškova za korišćenje privatnog automobila u službene svrhe.

Razmatranje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, broj 01-54-1352-1/16 od 14. marta 2016. godine, odloženo je za neku od narednih śednica Odbora, zbog odsustva predlagača akta, a shodno članu 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 51/2006 i 66/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 80/2010, 39/2011, 25/2012, 49/2013, 32/2014 - odluka US i 42/2015).

Održan nastavak 123. śednice Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor je nastavio 123. śednicu, na kojoj je razmotrio i većinom glasova podržao Prijedlog zakona o državnom pečatu i pečatima državnih organa kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o crnogorskom državljanstvu, koje je podnijela Vlada Crne Gore.

Odbor je, takođe, razmotrio i Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o putnim ispravama, koji je podnijela Vlada Crne Gore i izjašnjavanje o istom odgodio za narednu śednicu.

Izvor: Press služba Skupštine, 30.06.2016.