Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Utvrđeni pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ministarstava ekonomskog razvoja, vanjskih poslova i kapitalnih investicija

01.03.2021.


Vlade Crne Gore je, na 12. sjednici održanoj 25. februara 2021. godine kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, usvojila Informaciju o potrebi potpisivanja Okvirnog sporazuma o TRADUKI - Projektu za podršku i posredovanje u realizaciji prevodilačkih projekata u Jugoistočnoj Evropi za period 2021-2023. godine i prihvatila tekst Okvirnog sporazuma. TRADUKI je evropska mreža za književnost i knjige sa sjedištem u Berlinu, u kojoj učestvuju Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Lihtenštajn, Republika Sjeverna Makedonija, Njemačka, Rumunija, Slovenija, Srbija i Švajcarska Konfederacija. Mreža podržava razmjenu između država učesnica programom podrške prevođenju beletristike, savremene stručne literature i književnosti za djecu i mlade XX i XXI vijeka. Godišnja kontribucija za članstvo iznosi 10.000€ i obezbjeđuje se godišnjim budžetom.

Imajući u vidu činjenicu da je Okvirni sporazum prestao da važi 31. decembra 2020. godine, neophodno je potpisivanje novog za naredni trogodišnji period (2021-2023), kako bi za crnogorske pisce, prevodioce i izdavače i dalje bio obezbijeđen pristup ovoj referentnoj evropskoj mreži. Godišnji fond kojim TRADUKI raspolaže iznosi 620.000€, a raspoređuje se izabranim učesnicima konkursa koji se tematski objavljuju za prevođenje, učešće u programima saradnje i mobilnosti unutar zemalja članica, kao i prezentacije i promocije na referentnim regionalnim i evropskim sajmovima knjiga i drugim književnim manifestacijama.

Vlada je dala saglasnost na prijedloge odluka o naknadi za urbanu sanaciju opština Ulcinj i Šavnik.

Utvrđeni su pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ministarstava ekonomskog razvoja, vanjskih poslova i kapitalnih investicija.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi obezbjeđivanja finansijskih sredstava iz Tekuće budžetske rezerve za potrebe eksproprijacije u vezi izgradnje zajedničkog graničnog prelaza "Vraćenovići – Deleuša" i graničnog prelaza "Ranče". U tom kontekstu, Vlada je dala saglasnost za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve u ukupnom iznosu od 247.884,00 €, za potrebe eksproprijacije radi izgradnje navedenih graničnih prelaza.

Usvojena je Informacija o projektnoj prijavi Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i glavne kanalizacione mreže u Podgorici (faza II), pripremljenoj za podnošenje u okviru VI poziva Zapadnobalkanskog investicionog okvira za sufinansiranje investicija.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju "To Montenegro". Izmjenom se Statut usklađuje sa Odlukom o odobrenju uplate sredstava Društvu sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju "ToMontenegro", kojom se osnovni i uplaćeni kapital Društva uvećava i iznosi 19.000.000,00 eura.

Vlada Crne Gore je na održanoj sjednici, 25.02.2021. godine usvojila zapisnike o odlukama donijetim, na osnovu člana 10 Uredbe o Vladi Crne Gore, bez održavanja sjednice 19. i 22. februara 2021. godine.

19. februara Vlada je donijela Odluku o odobrenju uplate sredstava Društvu sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju "ToMontenegro". Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da iz Tekuće budžetske rezerve na tekući račun Društva uplati iznos od 15.000.000,00 eura, čime se osnovni i uplaćeni kapital Društva uvećava i iznosi 19.000.000,00 eura.

Data je saglasnost za pokretanje postupka za prodaju putničkih motornih vozila marke Mercedes Maybach, registarskih oznaka PG HM 542 i PG HM 826. Tim povodom, Vlada je donijela više zaključaka kojima se zadužuje Ministarstvo finansija i socijalnog staranja da pribavi Izvještaj o procjeni vrijednosti vozila, izrađen od strane ovlašćenog procjenjivača saobraćajno-mašinske struke, te da, u skladu sa zakonom, sprovede postupak prodaje putem javne aukcije ovih vozila objavljivanjem međunarodnog javnog poziva, pri čemu će procijenjene vrijednosti biti početne cijene u postupku prodaje. Takođe, zaključeno je da sredstva ostvarena prodajom predstavljaju prihod Budžeta Crne Gore.

22. februara Vlada je donijela Rješenje o određivanju Zorana Brđanina, dosadašnjeg rukovodioca Odjeljenja za analitiku i unapređenje rada policije, za v. d. pomoćnika direktora Uprave policije – rukovodioca Sektora policije opšte nadležnosti, do postavljenja pomoćnika direktora – rukovodioca ovog sektora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Takođe, data je saglasnost da Zoran Brđanin, v. d. pomoćnika direktora Uprave policije - rukovodilac Sektora policije opšte nadležnosti, obavlja poslove direktora Uprave policije, najduže na period od šest mjeseci.

Vlada je odlučila i o Predlogu za imenovanje Zorana Brđanina za direktora Uprave policije, koji je podnio ministar unutrašnjih poslova i, saglasno odredbi člana 9 stav 3 Zakona o unutrašnjim poslovima, odlučila da naznačeni predlog dostavi Skupštini Crne Gore radi davanja mišljenja.

Donijeto je Rješenje o određivanju Veska Damjanovića za v. d. pomoćnika direktora Uprave policije – rukovodioca Sektora granične policije, do postavljenja pomoćnika direktora – rukovodioca ovog sektora u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci.

Vlada je donijela Rješenje o prestanku mandata Nikoli Janjuševiću, pomoćniku direktora Uprave policije - rukovodiocu Sektora policije opšte nadležnosti, zbog isteka mandata.

Donijeta je i Odluka o ustupanju na privremeno korišćenje objekta koji koristi Opšta bolnica "Danilo I" Cetinje Domu zdravlja Cetinje, za potrebe sprovođenje vakcinacije građana protiv koronavirusa.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 25. i 26.02.2021.


Naslov: Redakcija