Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SIMBOLIMA I DANU DRŽAVNOSTI CG: Kaznena odredba fizičkim licima za neustajanje na himnu od 300 do 2.000 eura nije predviđena ovim izmjenama zakona

01.02.2019.


Skupštinski Zakonodavni odbor podržao je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore, kojim su predviđene novčane kazne za nepoštovanje grba, zastave i himne Crne Gore.

Predlog zakona utvrdila je Vlada 4. oktobra prošle godine, a parlamentu je dostavljen 25. januara.

U odnosu na prvobitni Predlog izmjena i dopuna Zakona, u dokumentu koji je podržao Odbor nema kaznenih odredbi za neustajanje na himnu, već su ove odredbe ranije uvrštene u Predlog zakona o javnom redu i miru, koji u Skupštini nije dobio potrebnu većinu.

Predsjednica Zakonodavnog odbora Marta Šćepanović naglasila je da je Vlada na sjednici 15. oktobra utvrdila ovaj predlog zakona, koji je imao kaznenu odbredbu koja se ticala neustajanja na himnu i koja je izazvala dosta interesovanja javnosti.

"U međuvremenu, zakon je stigao u proceduru 25. januara. Međutim, sada ne sadrži tu normu. Zamolila bih predstavnika predlagača da nam pojasni kako je došlo do toga da je utvrđen predlog zakona koji ne sadrži ovu normu koja se odnosi na kaznenu odredbu za neustajanje na himnu", naglasila je Šćepanović.

Predstavnik predlagača Aleksandar Dajković objasnio je da su na istoj sjednici Vlade izvršene izmjene zaključaka zakona, ali i utvrđen Predlog zakona o javnom redu i miru.

"Procijenjeno je da Zakon o javnom redu i miru ("Sl. list CG", br. 64/2011) na bolji način tretira ovu normu koja se tiče poštovanja himne i državnih simbola i zato smo odlučili da kroz ova tri člana definišemo Zakon o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 47/2004 i 27/2007 - dr. zakon i "Sl. list CG", br. 40/2011 - dr. zakon). U ranijem zakonu bila su dva stava, u članu 29, koji tretiraju kaznene odredbe ukoliko neko ne poštuje simbole. Smatramo da se kroz predlog zakona o javnom redu i miru na još kvalitetniji način tretira ova norma i da će građani imati pravi zakonski osnov za poštovanje državnih simbola", objasnio je Dajković, koji je očigledno previdio činjenicu da predlog zakona o javnom redu i miru nije dobio potrebnu većinu u Skupštini, na šta ga je podsjetila predsjednica Odbora.

"Kaznena odredba fizičkim licima za neustajanje na himnu od 300 do 2.000 eura nije predviđena ovim izmjenama zakona. Procijenili ste da ona treba da bude u Zakonu o javnom redu i miru. Međutim, taj zakon nije usvojen", rekla je Šćepanović.

Izmjenama Zakona, koje je podržao Zakonodavni odbor, predviđene su novčane kazne od 1.000 do 20.000 eura za pravno lice koje upotrijebi grb i zastavu u umjetničkom stvaralaštvu, nastavnom i obrazovnom radu na način kojim se narušavaju javni moral, ugled i dostojanstvo Crne Gore. Tolika kazna, kako se navodi, predviđena je ako se na grbu ili zastavi izvrši bilo šta, ispravi, doda ili izmijeni, upotrijebi kao robni ili uslužni žig, uzorak ili model ili ako se zastava postavi tako da dodiruje tlo ili kao prostirka ili zavjesa.

Zakonskim izmjenama predviđene su i kazne ukoliko se u tekstu ili melodiji himne izvrši bilo kakva njena izmjena ili se izvede na način i u prilikama koje vrijeđaju ugled i dostojanstvo Crne Gore.

Kazne za odgovorna lica su od 300 do dvije hiljade eura, za fizička lica od 300 do dvije hiljade, a za preduzetnike od 300 do šest hiljada eura.

Zakonom se uvodi obaveza da se zastava stalno vijori na zgradama organa lokalnih samouprava i javnih ustanova, čiji je osnivač država.


IZVOR: Vebsajt CdM, 30.01.2019.


Naslov: Redakcija