Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Arhiva vijesti na dan 30.10.2015.

SKUPŠTINA CG: 30. oktobra 2015. godine Treća posebna śednica drugog redovnog zasijedanja, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Anketnog odbora - Premijerski sat, razmatranje inicijative za pokretanje postupka za predlaganje Bankarskog ombudsmana . . . dalje

VLADA CG: Izdate državne garancija na kreditna zaduženja Cetinja, Bijelog Polja i Kolašina u iznosu od 21,64 miliona eura . . . dalje

ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA: Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma pokrenula inicijative protiv šest banaka zbog kršenja Zakona . . . dalje

ZAKON O ELEKTRONSKOJ UPRAVI: Uputstvo državnim organima i organima državne uprave za pripremu dokumentacije za uspostavljanje informacionog sistema . . . dalje

CBCG: Stopa realnog rasta BDP-a u 2015. godini do četiri odsto . . . dalje

PODRŠKA EU CRNOJ GORI: 13,65 miliona eura za zaštitu ljudskih prava . . . dalje

RADNI SASTANAK OPERATIVNOG TIMA PARTNERSTVA ZA OTVORENU UPRAVU SA PRIVREDNICIMA 30. OKTOBRA 2015. GODINE . . . dalje