Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O SVETKOVANJU VJERSKIH PRAZNIKA: Povodom vjerskog praznika – Kurbanskog bajrama, za zaposlene islamske vjeroispovjesti, neradni dani su petak 31. jul, subota 1. avgust i nedjelja 2. avgust 2020. godine

Povodom predstojećeg vjerskog praznika – Kurbanskog bajrama, za zaposlene islamske vjeroispovjesti, Ministarstvo rada i socijalnog staranja daje saopštenje za javnost

Više

ZAKONI O MEDIJIMA I O NACIONALNOM JAVNOM EMITERU RTCG: Nova medijska legislativa usaglašena sa najvišim međunarodnim standardima

Skupština Crne Gore usvojila je Zakon o medijima i Zakon o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televiziji Crne Gore.

Više

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA: Predložena je mogućnost donošenja rješenja o legalizaciji za pomoćne objekte u skladu sa propisima opština, te precizirano da se za njih ne izdaju smjernice za usklađivanje spoljnog izgleda, što je slučaj kod ostalih bespravnih objekata

Većina bespravnih objekata ne ispunjava neki od urbanističkih parametara koji planska dokumenta propisuju za novu gradnju, pa formalno nijesu ispunjeni uslovi za donošenje rješenja o legalizaciji, te su postupci prekidani do donošenja plana generalne regulacije, ukazao je generalni direktor za razvoj stanovanja u Ministarstvu održivog razvoja i turizma (MORT) Marko Čanović.

Više

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: CG da ne postupa suprotno međunarodnim garancijama

Crnogorska Vlada i Parlament će, u slučaju usvajanja Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u dijelu odredbe kojom će pravo roditeljima "djece sa teškim smetnjama u razvoju koja su korisnici lične invalidnine" biti ukinuto nakon 2021, grubo prekršiti odredbe Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom, koja propisuje obavezu države da uz maksimalnu upotrebu resursa kojima raspolaže sprovodi mjere u cilju progresivnog postizanja punog ostvarivanja ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, saopštilo je Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG).

Više

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Za lica koja, po važećem zakonu, pravo na penziju ostvaruju sa 40 godina staža osiguranja propisuje se i starosna granica od 61 godinu života

Poslanici u Skupštini počeli su raspravu o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić ukazao je u uvodnom obraćanju da penzijski sistem Crne Gore predstavlja važan dio njenog ekonomskog, finansijskog i sistema socijalne sigurnosti.

Više

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORUŽJU CG: Rasprava će trajati 20 dana

U skladu sa članom 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", 41/2018), Ministarstvo unutrašnjih poslova daje na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i upućuje javni poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, koji su zainteresovani za pitanja koja se uređuju zakonom koji je predmet konsultacija da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju Crne Gore.

Više

TREĆI PAKET SOCIO-EKONOMSKIH MJERA: Nastavlja se sa subvencijama za zarade, kreću brojni programi podrške privredi

Ministarka ekonomije Dragica Sekulić je kroz predstavljanje Trećeg Vladinog paketa socio- ekonomskih mjera ukazala da, kada govorimo o onome što Ministarstvo ekonomije planira, ovaj program obuhvata kratkoročne i dugoročne mjere.

Više