Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

NAREDBA ZA PREDUZIMANjE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANjE UNOŠENjA U ZEMLjU, SUZBIJANjE I SPRJEČAVANjE PRENOŠENjA NOVOG KORONAVIRUSA: Obavještenje o zabrani putničkog međugradskog saobraćaja i zabrani prisustva i zadržavanja

Operativni štab za podršku privredi za vrijeme trajanja mjera za sprječavanje širenja koronavirusa daje sledeće uputstvo, a vezano za tumačenje Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 22/2020):

Više

SAMOIZOLACIJA PRODUŽENA ZA 14 DANA

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti donijelo je sa ciljem sprečavanja širenja koronavirusa i zaštite zdravlja i životâ građana privremenu mjeru prema kojoj se:

Više

INVESTICIONO RAZVOJNI FOND: Nova kreditna linija namijenjena likvidnosti privrednika. Sredstva se mogu upotrijebiti za nabavku proizvoda, poluproizvoda, sirovina kao i za isplatu plata

U okviru ukupnih hitnih mjera Vlade Crne Gore, Investiciono razvojni fond je donio odluku o novoj kreditnoj liniji, namijenjenoj za podršku likvidnosti privrednicima, u cilju ublažavanja posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa, izjavio je predsjednik Odbora direktora IRF-a Zoran Vukčević.

Više

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: Donijeta presuda u predmetu Raspopović i drugi protiv Crne Gore

Evropski sud za ljudska prava ("Evropski sud") donio je presudu u predmetu Raspopović i drugi protiv Crne Gore, predstavke br. 58942/11, br.14361/13 i 71006/13.

Više

VLADA DA RAZMOTRI MOGUĆNOST OGRANIČAVANJA MALOPRODAJNIH CIJENA

Centar za zaštitu potrošača (CEZAP) predložio je Vladi da sagleda mogućnost ograničavanja maloprodajnih cijena i usvajanja normi ponašanja isporučioca električne energije i pružaoca telekomunikacionih, internet, kablovskih i komunalnih usluga, čime bi se značajno relaksirao najugroženiji dio populacije.

Više