Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

U SUDOVIMA 40.780 NERIJEŠENIH PREDMETA

U crnogorskim sudovima na kraju 2017. godine ostalo je neriješeno 40.780 predmeta, što je u odnosu na kraj 2016. više za 8.475 predmeta, odnosno 26 odsto, navodi se u godišnjem Izvještaju o radu Sudskog savjeta i stanju u sudstvu za prošlu godinu.

Više

ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA: Samo tri opštine donijele podzakonska akta neophodna za sprovođenje Zakona

Samo tri opštine donijele su odluke o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata nakon što je u Skupštini još krajem prošle godine usvojen novi Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017). Taj propis definiše cijene legalizacije bespravno izgrađenih objekata a lokalne samouprave su imale tri mjeseca da ih usvoje.

Više

UKINUT ZAKON O IZMIRENJU OBAVEZA PREMA RADNICIMA KOMBINATA ALUMINIJUMA KOJI SU, USLED STEČAJA PREDUZEĆA, OSTVARILI PRAVO NA PENZIJU: Ustavni sud odlučio da je zakon diskriminatorski prema penzionerima Prerade i Kovačnice

Ustavni sud je oborio Zakon o izmirenju obaveza prema radnicima Kombinata aluminijuma koji su, usled stečaja preduzeća, ostvarili pravo na penziju ("Sl. list CG", br. 42/2015). Bivši radnici KAP-a, njih 414, koji su u drugoj polovini 2013. bili primorani da napuste kompaniju zbog pokretanja stečaja, nekoliko godina čekaju isplatu 5,45 miliona eura otpremnina.

Više

U PRIPREMI IZMJENE ZAKONA O POREZU NA NEPOKRETNOSTI

Parlament je od Ustavnog suda zatražio šest mjeseci kako bi Zakon o porezu na nepokretnosti("Sl. list RCG", br. 65/2001 i 69/2003 - dr. zakon i "Sl. list CG", br. 75/2010, 9/2015 i 44/2017 - dalje: Zakon), u dijelu koji se odnosi na poreske stope, usaglasio sa Ustavom Crne Gore ("Sl. list CG", br. 1/2007 i 38/2013 - Amandmani I-XVI - dalje: Ustav). To znači da će u narednih pola godine biti predložene promjene nekih članova ovog zakona kojima su definisane različite poreske stope i uvećanja do 150 odsto u zavisnosti od načina korišćenja nepokretnosti.

Više

NACRT ZAKONA O SPORTU: U nacrt zakona unijete sve prihvatljive primjedbe

U novi Zakon o sportu unijete su sve prihvatljive primjedbe, a takođe su podnijete prijave protiv sportskih saveza za koje je utvrđeno da nijesu radili kako treba, saopštio je resorni ministar Nikola Janović.

Više

NEOPHODNO REFORMISATI PROPISE O JAVNO PRIVATNOM PARTNERSTVU, JAVNIM NABAVKAMA, DIGITALIZACIJI JAVNIH USLUGA, ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

Sivo tržište i inspekcije, propisi o javno privatnom partnerstvu, javne nabavke, digitalizacija javnih usluga, propisi o zaštiti ličnih podataka, ljudski kapital prema ocjeni stranih investitora su oblasti koje Vlada Crne Gore treba da prioritetno da reformiše u skladu sa najboljim međunarodnim standardima i praksom.

Više

UPRAVA CARINA: U februaru 2018. godine naplaćeno 46,32 miliona eura

Uprava carina je u februaru naplatila 46,32 miliona eura neto prihoda, 19,86 odsto više nego u istom prošlogodišnjem periodu.

Više

MONSTAT: Trećina preduzetnika bavi se trgovinom

U Crnoj Gori je prošle godine bilo aktivno 30.286 preduzeća, što je 7,1 odsto više u odnosu na 2016, pokazuju podaci MONSTAT-a. Statistika kaže i da se skoro trećina preduzetnika bavi trgovinom, dok se samo 353 registrovana poslovna subjekta bave poljoprivredom, šumarstvom i ribarstvom.

Više