Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Pravno-ekonomske vijesti na dan 29.09.2016.

SKUPŠTINA CG: 29. septembra 2016. godine śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet - Razmatranje Nacrta budžeta Agencije za sprječavanje korupcije za 2017. godinu . . . dalje

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PRIJEDLOGA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU I MARIKULTURI . . . dalje

NA LISTI GLOBALNE KONKURENTNOSTI SVJETSKOG EKONOMSKOG FORUMA CRNA GORA NA 82. POZICIJI: Najveći problemi za poslovanje u CG su pristup finansiranju, neefikasna vladina birokratija, neadekvatna infrastruktura, korupcija, poreske stope i restriktivna radna prava . . . dalje

CENTRALNA BANKA CG: Nema zahtjeva za ulazak nove banke na tržište CG . . . dalje