Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o privrednim društvima, Predlog zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju

Vlada Crne Gore je na danas održanoj 140. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković utvrdila Predlog zakona o privrednim društvima sa Izvještajem s javne rasprave. Izradi novog zakona se pristupilo usljed nedostataka važećeg akta, kao i potrebe potpunog usklađivanja sa legislativom Evropske unije u dijelu harmonizacije nacionalnih kompanijskih...

Više

PREDLOG ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: Ključno mjerilo za privremeno okončanje – zatvaranje pregovora u Poglavlju 6 – Privredno pravo je donošenje novog Zakona o privrednim društvima

Vlada je utvrdila Predlog zakona o privrednim društvima. Dosadašnji Zakon o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 6/2002 i "Sl. list CG", br. 17/2007, 80/2008, 40/2010 - dr. zakon, 36/2011 i 40/2011 - dr. zakon), kao dio pravnog...

Više

IZVJEŠTAJ O LAKOĆI POSLOVANJA SVJETSKE BANKE 2020: Crna Gora unaprijedila sistem izdavanja građevinskih dozvola i procedura za međunarodnu trgovinu

Crna Gora je, u novom Izvještaju o lakoći poslovanja Svjetske banke, zauzela 50. mjesto na listi od 190 ranigiranih zemalja. U poređenju sa prošlogodišnjim Izvještajem, Crna Gora je povećala ocjenu za 1,07 (sa 72,73 na 73,8) i zadržala isti rang.

Više

NA OSNOVU PRAVOSNAŽNIH SUDSKIH ODLUKA ZA RADNE SPOROVE 12,5 MILIONA EURA

Vlada će platiti 12,5 miliona eura na osnovu pravosnažnih sudskih odluka koje se tiču radnih sporova i sporova u vezi sa radom za devet mjeseci ove godine. Na sjednici Vlade je donesena odluka da se, shodno članu 7 Zakona o budžetu, ovaj iznos sredstava preusmjeri sa pozicije 4630 kod Ministarstva finansija na iste budžetske pozicije korisnika kod koga je nastao trošak.

Više