Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Arhiva vijesti na dan 28.09.2015.

VLADA CG: Imenovana zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava . . . dalje

VLADA CG: Usvojeno više predloga zakona, Projekcija makroekonomskih i fiskalnih pokazatelja za period 2015‐2018. godina . . . dalje

PREDLOG ZAKONA O BIOCIDNIM PROIZVODIMA: Propis će osigurati da se promet i upotreba biocidnih proizvoda stave pod poseban režim, unaprijeđenje uslova prometa sa zemljama EU i drugim zemljama . . . dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAFTINGU: Prenošenje nadležnosti za izdavanje odobrenja za rad sa lokalnih uprava na državni organ, čime je data mogućnost da se rafting obavlja na cijeloj nacionalnoj teritoriji. Rafting se obavlja tokom cijele godine uz uslov da su rijeke sigurne za rafting . . . dalje

PREDLOZI ZAKONA O BEZBJEDNOSTI HRANE I O ŠUMSKOM REPRODUKTIVNOM MATERIJALU: Usvajanje ovih proisa je preduslov za pregovaračka poglavlja 11, 12 i 13 . . . dalje

ZAKON O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA: Propisom nije propisano izjavljivanje žalbe na rješenje o upisu NVO u Registar . . . dalje

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA - Tekst propisa . . . dalje