Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Arhiva vijesti na dan 28.06.2016.

SKUPŠTINA CG: 27. juna 2016. godine održane sednice Odbora za bezbjednost i odbranu, Odbora za rodnu ravnopravnost, Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, Zakonodavnog odbora, Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, Odbora za ljudska prava i slobode - Razmotreni amandmani na prijedloge zakona . . . dalje

SKUPŠTINA CG: 28. juna 2016. godine śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu - Razmatranje prijedloga zakona . . . dalje

ZAKON O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE: Postoje poteškoće u sprovođenju odredbi Zakona koje se odnose na sertifikovanje energetskih karakteristika zgrada i ispunjavanje obaveza od lokalnih samouprava . . . dalje

UREDBA O NAČINU OBRAZOVANJA MAKSIMALNIH MALOPRODAJNIH CIJENA NAFTNIH DERIVATA: Cijene goriva bez promjena . . . dalje

ROK ZA PRIMJENU OPŠTEG KOLEKTIVNOG UGOVORA PRODUŽEN DO 30. JUNA 2018. GODINE . . . dalje

REGIONALNA KONFERENCIJA O PRAVNOJ ZAŠTITI U BORBI PROTIV DISKRIMINACIJE U JUGOISTOČNOJ EVROPI . . . dalje

CRNOGORSKI POLICAJCI OD 1. JULA 2016. GODINE RADNO ANGAŽOVANI NA HRVATSKOM PRIMORJU . . . dalje

EKSPERTSKA MISIJA EU NA TEMU VANJSKIH GRANICA U POSETI CRNOJ GORI . . . dalje

JAVNA RASPRAVA O NACRTU KONCESIONOG AKTA ZA DAVANJE KONCESIJA ZA KORIŠĆENJE VODOTOKA ZA IZGRADNJU MALIH HIDROELEKTRANA U CRNOJ GORI: Rasprava će trajati do 15. jula 2016. godine . . . dalje