Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Pravno-ekonomske vijesti na dan 28.04.2016.

SKUPŠTINA CG: 27. aprila održana Treća - posebna śednica prvog redovnog zasijedanja u 2016. godini i sednice Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, Odbora za antikorupciju - Održani Premijerski sat, konsultativno saslušanje i razmatreno više prijedloga zakona . . . dalje

AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE: 28. aprila 2016. godine sjednica Savjeta Agencije - Razmatranje prijedloga odluka . . . dalje

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE JEDNOG KANDIDATA/KINJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA POTREBNU NJEGU I ODGAJANJE DJETETA ZATVORENICE PORODILJE UZ KOJU JE I NOVOROĐENČE . . . dalje

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE JEDNOG KANDIDATA/KINJE ZA ČLANA/ICU SAVJETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST . . . dalje

MINISTARSTVO EKONOMIJE: Za povećanje konkurentnosti, kroz usaglašavanje sa zahtjevima međunarodnih standarda, opredijeljeno 95.000 eura. Poziv je otvoren do 26. maja 2016. godine . . . dalje

"PORESKI KARAVAN" U ULCINJU: U okviru pripremnih aktivnosti za praćenje turističke sezone akcenat poreskih inspektora će biti na edukaciji i upozoravanju poreskih obveznika, a ne na izricanju prekršajnih kazni . . . dalje