Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

NAREDBA ZA PREDUZIMANjE PRIVREMENIH MJERA ZA SPRJEČAVANjE UNOŠENjA U ZEMLjU, SUZBIJANjE I SPRJEČAVANjE PRENOŠENjA NOVOG KORONAVIRUSA: Obavještenje o zabrani putničkog međugradskog saobraćaja i zabrani prisustva i zadržavanja

Operativni štab za podršku privredi za vrijeme trajanja mjera za sprječavanje širenja koronavirusa daje sledeće uputstvo, a vezano za tumačenje Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 22/2020): ..

Više

PRIMJER POTVRDE O POTREBI KRETANJA KOJU POSLODAVAC IZDAJE ZAPOSLENOM RADI NESMETANOG OBAVLJANJA PROCESA RADA

Ministarstvo ekonomije objavilo je Primjer Potvrde o potrebi kretanja koju poslodavac izdaje zaposlenom radi nesmetanog obavljanja procesa rada...

Više

KRIVIČNI ZAKONIK CG: U vrijeme pandemije strože kažnjavati za lažne vijesti

Crnogorska policija je u toku prošle i ove godine podnijela sedam krivičnih prijava protiv sedam osoba za izazivanje panike i nereda. Stručnjaci imaju različite stavove o tome da li je potrebno pooštriti kaznenu politiku, ali ima ocjena da je potrebno, s obzirom na kontekst, uvesti i poseban, kvalifikovani oblik primjeren "vremenima pandemije"...

Više

DONIJETE NOVE MJERE SA CILJEM SPREČAVANJA DALJEG ŠIRENJA KORONAVIRUSA : Obustava putničkog međunarodnog saobraćaja, najviše dvije osobe zajedno na javnim mjestima

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti donijelo je više odluka sa ciljem sprečavanja daljeg širenja koronavirusa i zaštite života i zdravlja građana...

Više

DODATNE KONSULTACIJE O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA: Rok za komentare 3. april 2020. godine

Javni poziv svim građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim i drugim organima, strukovnim udruženjima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim drugim zainteresovanim licima, organizacijama i zajednicama, da se uključe u dodatne konsultacije i daju svoj doprinos u razmatranju inoviranog teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, koji je usaglašen sa Evropskom Komisijom i SIGMA-om, u skladu sa zaključkom koji je usvojen na sastanku Posebne grupe za reformu javne uprave formirane između Evropske Komisije i Crne Gore...

Više

CENTRALNA BANKA CG: Likvidna sredstva banaka 957 miliona eura

Prosječna likvidna sredstva banaka su u decembru prošle godine iznosila oko 957 miliona eura, što je 13,2 odsto manje nego u novembru, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG)...

Više