Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Pravno-ekonomske vijesti na dan 26.08.2016.

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH SUBJEKATA I IZBORNIH KAMPANJA: 26. Avgusta ističe rok za treći petnaestodnevni izvještaj . . . dalje

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA SMATRA DA SE NAPISI U ŠTAMPI O OBAVEZI PRIJAVLJIVANJA SVEŠTENIKA-STRANCA NAVODE NA POGREŠNE ZAKLJUČKE: Sveštenik-stranac treba da se prijavi u skladu sa Zakonom o strancima, a pravni subjektivitet SPC u Crnoj Gori nije zasnovan na Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica, jer nije prijavila svoje djelovanje u skladu sa njim. Stav Ministarstva je da je takva prijava bila neophodna zbog promena državnog ustrojstva, te da zbog propuštanja stranci-sveštenici SPC od nadležnog ministarstva ne mogu dobiti potvrdu da su ove vjerske zajednice prijavile osnivanje i sjedište u Crnoj Gori . . . dalje

ZAKON O IZBORU ODBORNIKA: Birači na izborima mogli bi imati problem zbog ličnih karata koje nisu biometrijske . . . dalje

ZAKON O O PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Poreska uprava odredila mjeru zabrane obavljanja djelatnosti za kod 11 poreskih obveznika . . . dalje

INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA U OVOM MJESECU U ODNOSU NA PROŠLI BILJEŽI RAST, A U PADU JE U ODNOSU NA POKAZATELJE IZ PRETHODNE GODINE . . . dalje