Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o sportu, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, donijeta Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Liste ljekova

Vlada Crne Gore je na 69. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, utvrdila, u skladu sa definisanim programskim prioritetima, Predlog zakona o sportu.

Više

ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA: Opštine neadekvatno odgovaraju na legalizaciju

Lokalne samouprave neadekvatno odgovaraju obavezama iz Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017), kad je riječ o stvaranju uslova za legalizaciju objekata, koja je prvenstveno u interesu finansijske održivosti lokalnih zajednica i u interesu građana.

Više

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH SUBJEKATA I IZBORNIH KAMPANJA: Ministarstvo nadležno za poslove rada i socijalnog staranja prikuplja analitičke kartice koje sadrže podatke o iznosu i broju korisnika svih oblika socijalne pomoći u toku izborne kampanje, kao i podatke o vrstama i primaocima socijalne pomoći

Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. list CG", br. 52/2014, 76/2015 - odluka US, 83/2016 i 92/2017) članom 29 Transparentnost socijalnog davanja, Ministarstvo rada i socijalnog staranja dužno je da prikuplja analitičke kartice koje sadrže podatke o iznosu i broju korisnika svih oblika socijalne pomoći u toku izborne kampanje, kao i podatke o vrstama i primaocima socijalne pomoći.

Više

ZAKON O SPRJEČAVANJU KORUPCIJE: Zaštita zviždača preduslov za prijavljivanje potencijalno koruptivnih radnji

Adekvatna zaštita zviždača od strane nadležnih institucija jedan je od glavnih preduslova za motivisanje potencijalnih zviždača da prijavljuju ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, saopšteno je iz Agencije za sprječavanje korupcije, povodom međunarodnog dana zviždača.

Više

U PRIPREMI PODZAKONSKA AKTA ZA UREĐENJE OBLASTI DOPUNSKOG RADA LJEKARA U OKVIRU JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA

U narednih 15 dana biće formirana komisija, koja će definisati normativni okvir, koji će obezbijediti dodatne izvore prihoda zdravstvenim radnicima, saopštio je ministar zdravlja Kenan Hrapović, tokom sastanka sa predstavnicima reprezentativnih sindikata zdravstva.

Više

MONSTAT: Realna stopa rasta 2017. godine 4,4 odsto

Realna stopa rasta crnogorske ekonomije u prošloj godini je, prema preliminarnim podacima Monstata, iznosila 4,4 odsto.

Više

NEOPHODAN REGISTAR PEDOFILA

Porodično nasilje treba prijaviti, apeluju iz institucija, dok stručnjaci upozoravaju da su neophodne i strože kazne. Međutim, mnogo je događaja koji ostanu pod velom tajne, zbog sramote.

Više