Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

EVROPSKI SUD PRAVDE PRESUDIO U KORIST DUŽNIKA U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA: Presuda obavezujuća za CG

Sud Evropske unije donio je nedavno presudu u korist korisnika kredita u švajcarskim francima (CHF), koja je obavezujuća za sve države članice Evropske unije, ali i one zemlje koje su u procesu pristupanja EU, među kojima je i Crna Gora.

Više

OBJAVLJENA BROŠURA "KOME SE ŽALITI NA (NE)RAD SUDIJA, SUDA, DRŽAVNIH TUŽILACA, ADVOKATA, NOTARA, JAVNIH IZVRŠITELJA, SUDSKIH VJEŠTAKA I POSREDNIKA"

NVO Akcija za ljudska prava (HRA) i Centar za monitoring i istraživanje (CeMI) objavili su brošuru "Kome se žaliti na (ne)rad sudija, suda, državnih tužilaca, advokata, notara, javnih izvršitelja, sudskih vještaka i posrednika", koja će narednih dana biti dostupna na info pultovima u sudovima, rekli su iz HRA.

Više

VLADA CG: Donijeta Odluka o određivanju regiona za proizvodnju vina

Vlada Crne Gore održala je 21. septembra 2017. godine 41. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković. Na predlog Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, Vlada je usvojila Izvještaj o rezultatima pregovora po osnovu međunarodnog javnog tendera za davanje u dugoročni zakup zemljišta u svojini države Crne Gore i objekata u svojini HTP "Ulcinjska rivijera" AD, Ulcinj i donijela Odluku o davanju u dugoročni zakup tog kompleksa

Više

PREDLOG ZAKONA O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA: Inženjerska komora oštro se protivi usvajanju Predloga zakona

Predlogom zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata Inženjerska komora Crne Gore je kažnjena, a ta struka potcjenjena kao nikada do sada u crnogorskoj istoriji, ocijenjeno je na pres konferenciji tog strukovnog udruženja.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BANKAMA: Centralna banka obavestila banke da do usvajanja Nacrta zakona obustave eksternalizaciju

Centralna banka (CBCG) obavijestila je banke da do usvajanja Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama obustave eksternalizaciju, odnosno povjeravanje dijela poslova trećim licima, zbog čega je dio radnika ostajao bez posla.

Više

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O SPORTU: Rasprava će trajati 40 dana

Ministarstvo sporta daje na javnu raspravu Nacrt zakona o sportu i upućuje javni poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim ostalim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona.

Više

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ ZA OSOBE SA INVALIDITETOM PUTEM APLIKACIJE

Osobe sa invaliditetom (OSI) i njihove porodice kojima je potrebna besplatna pravna pomoć, informacije o ostvarivanju prava mogu dobiti i putem posebne aplikacije "Disability Info".

Više

SAVJET ZA REFORMU JAVNE UPRAVE: Usvojen Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje reforme javne uprave 2016-2020, za period jul 2016 – jul 2017.

Potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku Zoran Pažin, predsjedavao je drugom sjednicom Savjeta za reformu javne uprave. Savjet je razmotrio i usvojio Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje reforme javne uprave 2016-2020, koji obuhvata period jul 2016-jul 2017. godine.

Više

RASPISANA DVA JAVNA POZIVA U OKVIRU COSME PROGRAMA

U okviru Programa Evropske unije za podsticanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (COSME 2014-2020), raspisana su dva nova Javna poziva, i to: European incubation network(s) for creativity-driven innovation i Training for SME-friendly policies in Central Purchasing Bodies (CPBs).

Više

OMOGUĆITI UBRZANI PROMET LEGALNE ROBE

Osnovni zadatak carinske službe Crne Gore je da omogući ubrzani promet legalne robe i putnika i obezbijedi zaštitu carinskog područja u skladu sa relevantnim standardima u toj oblasti, saopštio je direktor Uprave carina, Vladan Joković.

Više