Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA: U Izvještaju Evropske komisije konstatovano da implementacija Zakona nije doprinijela obezbjeđivanjju veće transparentnosti i odgovornosti javnih službi, jer vlasti nastavljaju da drže informacije u tajnosti. Pozivaju se institucije da obezbijede veću transparentnost i odgovornost, posebno u oblastima koje su podložne korupciji

Zakon o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list CG", br. 44/2012 i 30/2017 - dalje: Zakon) mora biti iznad drugih zakona, jer reguliše ustavno pravo građana koje ne smije biti urušeno drugim aktima, poručeno je sa okruglog stola koji je organizovala je Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

Više

ZAKON O IZVRŠENjU KAZNI ZATVORA, NOVČANE KAZNE I MJERA BEZBJEDNOSTI: U alternativne sankcije i mjere spadaju novčana kazna, kućni pritvor, uslovna osuda, sudska opomena, nanogica i rad u javnom interesu

Sistem alternativnih sankcija i mjera još predstavlja novinu za većinu naših građana, pa tako skoro dvije trećine navodi da ne zna šta su alternativne sankcije i mjere, pokazuju podaci istraživanja koje je sproveo Centar za građansko obrazovanje (CGO). Istraživanje je...

Više

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU: Propisana obaveza suda da po službenoj dužnosti periodično preispituje odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku kojim se propisuje obaveza suda da po službenoj dužnosti periodično preispituje odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti.

Više

NEOPHODNO USVAJANJE ZAKONA O PORIJEKLU IMOVINE I O LUSTRACIJI I OTVARANJU TAJNIH DOSIJEA

Efikasne borbe protiv korupcije ne može biti bez ispitivanja porijekla imovine javnih funkcionera, tranzicionih biznismena i lica bliskih organizovanim kriminalnim grupama, a Zakon o porijeklu imovine je nulta tačka od koje se mora poći da bi se uspostavilo pravednije društvo.

Više