Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKIH OBAVEZA PO OSNOVU ZARADA ZAPOSLENIMA I PO OSNOVU REPROGRAMA DO 90 DANA

Mjere Vlade Crne Gore za podršku privredi u okolnostima nastalim zbog prevencije širenja epidemije koronavirusa shodno Naredbi Ministarstva zdravlja između ostalog predviđaju i mogućnost odlaganja obaveze uplate poreza i doprinosa na po osnovu svih vrsta prihoda koje se prijavljuju kroz IOPPD obrazac i na koje se obračunavaju porez na dohodak fizičkih lica i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, kao i uplate obaveza shodno Zakonu o reprogramu poreskog potraživanja ("Sl. list CG", br. 83/2016) do 90 dana.

Više

ODLUKA O PRIVREMENIM MJERAMA ZA UBLAŽAVANjE NEGATIVNIH UTICAJA NOVOG KORONAVIRUSA NA FINANSIJSKI SISTEM: Za vrijeme trajanja moratorijuma banka ne smije obračunavati zateznu kamatu na dospjela neizmirena potraživanja po kreditu, neće pokretati postupak izvršenja, odnosno prinudne naplate niti preduzimati druge pravne radnje sa ciljem naplate potraživanja, neće vršiti obračun dana kašnjenja, ni reklasifikaciju kredita u nižu klasifikacionu grupu

Odlukom o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem ("Sl. list CG", br. 19/2020 - dalje: Odluka), definisano je da svi korisnici kredita (pravna lica, fizička lica, preduzetnici i ostali korisnici kredita), odnosno korisnici svih kreditnih proizvoda, uključujući kreditne kartice, odobrenih od strane banaka, imaju pravo na moratorijum na otplatu kredita u trajanju do 90 dana

Više

VLADA CG: Više hotela određeno za sprovođenje mjere karantina

Vlada Crne Gore je u nedjelju, 22. marta 2020. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, u skladu s članom 10 Uredbe o Vladi Crne Gore, donijela Odluku o prihvatanju ponude da se objekti Hotela "Holiday Villages Motenegro" u Ulcinju, Hotela "Castellastva" u Petrovcu, Hotela "Lighthouse" Igalo i Hotela "Voco" ("Verde") iz Podgorice ustupe Ministarstvu zdravlja za potrebe sprovođenja mjere karantina bez naknade.

Više

POČELA NASTAVA NA DALJINU ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Učesnici osnovnih i srednjih škola od 23. marta 2020. godine počeli su učenje na daljinu, nakon što im je omogućeno da nastavu prate na televizijskim kanalima, Jutjubu #UčiDoma i internet stranici ucidoma.me.

Više

NACIONALNO KOORDINACIONO TIJELO ZA ZARAZNE BOLESTI: Vjerske obrede obavljati isključivo bez prisustva građana

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti donijelo je odluku kojom je radi sprečavanja unošenja i širenja infekcije novog koronavirusa, kao i radi zaštite stanovništva od ove zarazne bolesti, obavezalo privremenom mjerom sve vjerske zajednice da svoje aktivnosti prilagode aktuelnoj epidemiološkoj situaciji i da vjerske obrede u vjerskim objektima obavljaju isključivo bez prisustva građana.

Više