Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Pravno-ekonomske vijesti na dan 25.01.2016.

SKUPŠTINA CG: 22. januara 2016. godine održana sednica Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora - Razmotrena kontrola korišćenja državnih resursa . . . dalje

SKUPŠTINA CG: 25. januara sednica prvog vanrednog zasijedanja u 2016. godini - Razmatranje zahtjeva za glasanje o povjerenju Vladi CG . . . dalje

SKUPŠTINA CG: Javni poziv za izbor dva člana Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika . . . dalje

VLADA CG: Utvrđeni prijedlozi zakona o izmjenama Zakona o radu, Zakona o Fondu rada, Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, Zakona o zabrani zlostavljanja na radu i Zakona o reprezentativnosti sindikata . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADU: Zaposleni može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom ukoliko ga poslodavac za povredu radnih obaveza otpusti ili novčano kazni . . . dalje

SARADNJA DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA I POLICIJE REGULISANA JE ZAKONIKOM O KRIVIČNOM POSTUPKU . . . dalje

JAVNI POZIV ZA ČLANA/ČLANICU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE . . . dalje

ZAKON O ZAŠTITI LICA I IMOVINE: Dvije godine od donošenja Zakona izdato 1.036 prekršajnih naloga . . . dalje

ZAKON O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI: Ministarstvo rada i socijalnog staranja neće dozvoliti zloupotrebu naknade za majke sa više od troje djece . . . dalje

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU AGENCIJA ZA PLAĆANJE CRNE GORE I HRVATSKE: Pomoć u implemntaciji EU fondova za poljoprivredu . . . dalje

JP MORSKO DOBRO: Poziv za zakup privremenih objekata u Herceg Novom . . . dalje