Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Pravno-ekonomske vijesti na dan 24.12.2015.

SKUPŠTINA CG: 23. decembra 2015. godine održane śednicie Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za evropske integracije, Zakonodavnog odbora, Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora - Razmotreni prijedlozi zakona, podržana dva prijedloga odluka i tri prijedloga zaključaka, razmotreno više izvještaja o procesu evropskih integracija . . . dalje

ZAKON O SVETKOVANJU VJERSKIH PRAZNIKA: Povodom Božića za rimokatoličke vjernike neradni 24, 25. i 26. decembar 2015. godine . . . dalje

ZAKON O MEDIJIMA: Skupštinski Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu organizovaće raspravu o potrebi izmjena i dopuna Zakona . . . dalje

ZAKON O PRIVATIZACIJI PRIVREDE: Utvrđen Prijedlog odluke o planu privatizacije za 2016. godinu . . . dalje

PRIJEDLOZI ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI: Predstavnici poslodavaca zabrinuti što se predloženim rješenjima vrši zabrana dopunskog rada ljekara i drugog medicinskog osoblja u privatnim zdravstvenim ustanovama ukoliko su zaposleni u javnim zdravstvenim ustanovama. Ukazuju i na potrebu da država obrati pažnju na bolovanja do 60 dana, čije troškove snosi poslodavac . . . dalje

NACRT ZAKONA O SLOBODI VJEROISPOVIJESTI: Nacrt zakona je u skladu sa svim međunarodnim standardima . . . dalje

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA: Zahtjevi majki koje žele da primaju doživotnu naknadu biće razmatrani početkom januara 2016. godine, a prva isplata ovih naknada biće 20. februara. Majke koje namjeravaju da obustave penziju da bi primale doživotnu naknadu, ukoliko žele, kasnije mogu da se odreknu naknade i da opet primaju penziju . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O PRIPRAVNICIMA U SUDOVIMA I DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU I PRAVOSUDNOM ISPITU - Tekst propisa . . . dalje