Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Pravno-ekonomske vijesti na dan 24.05.2016.

NARODNA SKUPŠTINA RS: 24. maja 2016. godine nastavak 12. redovne sjednice - Razmatranje nacrta zakona . . . dalje

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđeni Prijedlog sporazuma između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine za IPA II Program prekogranične saradnje i Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o finansiranju državnog programa aktivnosti za BiH 2014. između BiH I EU . . . dalje

USTAVNOPRAVNA KOMISIJA PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara BiH . . . dalje

VLADA KANTONA SARAJEVO: Utvrđen Nacrt zakona o inspekcijama - Novine se odnose na precizno definisanje preventivnog djelovanja inspektora, postupanje sa oduzetim predmetima ili robom kao i način dostave pismena . . . dalje

NACRT ZAKONA O ŽELJEZNICAMA REPUBLIKE SRPSKE: Nacrtom zakona se propisuje kapacitet infrastrukture i dodjela trase voza, kao i naknada za njeno korišćenje. Sva željeznička infrastruktura upisaće se kao javno dobro u svojini RS, a Željeznice RS su upravljač infrastrukture. Na ovaj način, pojednostaviće se procedure dobijanja saglasnosti za izgradnju i održavanje željezničke infrastrukture . . . dalje

NACRT ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Propisano je i da nastavniku prestaje radni odnos na visokoškolskoj ustanovi na kraju školske godine u kojoj je navršio 68 godina, a da će se ova odredba primjenjivati zaključno sa 30. septembrom 2021. godine. Ukida se vanredni studij za medicinu, stomatologiju, farmaciju, veterinu, arhitekturu . . . dalje

INICIJATIVA ZA IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O SUKOBU INTERESA U BIH: Predlaže se da se nadležnost za primjenu Zakona sa Komisije za odlučivanje o sukobu interesa BiH prebaci na Agenciju za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije . . . dalje

USAGLAŠAVANJE MEHANIZMA KOORDINACIJE KOJI JE JEDAN OD PREDUSLOVA ZA BRŽE KRETANJE BIH KA EU . . . dalje

MINISTARSTVO PRAVDE RS: Odluku o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva u BiH potrebno staviti van snage . . . dalje

MINISTARSTVO PRAVDE RS: Obavještenje za kandidate koji su položili kvalifikacioni ispit za vještake . . . dalje