Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Pravno-ekonomske vijesti na dan 23.11.2015.

SKUPŠTINA CG: 20. novembra 2015. godine održana sednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije - Jednoglasno donijet Statut Agencije za sprječavanje korupcije, čime su se stekli uslovi da se Agencija registruje kao pravno lice, podržan Prijedlog budžeta Agencije za 2016. godinu . . . dalje

SKUPŠTINA CG: 23. novembra 2015. godine sednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za bezbjednost i odbranu - Razmatranje prijedloga zakona . . . dalje

SJEDNICA SOCIJALNOG SAVJETA 23. NOVEMBRA 2015. GODINE: Razmatranje Nacrta zakona o budžetu za 2016. godinu, Prijedloga zakona o zaradama u javnom sektoru, Prijedloga odluke o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca u 2016. godini . . . dalje

ZAKON O JAVNIM OKUPLJANJIMA: Građanska alijansa traži da se ubrza procedura u donošenju novog propisa, jer su djelovi važećeg Zakona neustavni . . . dalje

ZAKON O KONVERZIJI KREDITA U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA CHF U EURE EUR: Centralna banka završila nadzor nad primjenom Zakona . . . dalje

PRAVILNIK O PROGRAMSKIM STANDARDIMA U ELEKTRONSKIM MEDIJIMA: Savjet Agencije za elektronske medije pokreće postupak izmjene Pravilnika. Rijaliti programi isključivo od 23 do 6 sati . . . dalje

PREGOVARAČKO POGLAVLJE 28: Do kraja 2015. godine očekuje se izmjena većeg broja propisa radi usaglašavanja sa evropskim zakonodavstvom oblasti zaštite potrošača i zdravlja . . . dalje

OBUKA VINARA ZA ELEKTRONSKO VOĐENJE DNEVNIKA PROIZVODNJE U SKLADU SA STANDARDIMA EU . . . dalje

EVROPSKI FOND ZA JUGOISTOČNU EVROPU: Za deset godina Crnoj Gori plasirano preko 110 miliona eura . . . dalje

REGULATORNA AGENCIJA ZA ENERGETIKU: Ove sedmice biće donjeta odluka o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda energetskim subjektima, cijena i naknada za 2016. godinu . . . dalje

PORESKA UPRAVA: Podnijeto preko hiljadu prijava po osnovu nepravilnosti u radu poreskih obveznika . . . dalje

KOMISIJA ZA SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA PRESTAJE SA RADOM 1. JANUARA 2016. GODINE, A NJEN POSAO PREUZIMA NOVOOSNOVANA AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE . . . dalje

MINISTARSTVO FINANSIJA: Završena obuka o upravljanju nepravilnostima u cilju zaštite finansijskih interesa EU . . . dalje

NVO NIJESU PREDLOŽILE KANDIDATA ZA SAVJET ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE . . . dalje