Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA: Predloženo smanjivanje taksi za izdavanje onih dokumenata koja se u praksi najčešće koriste. Novost je i da će se administrativne takse, plaćati elektronski

Privreda i građani u narednom periodu biće oslobođeni plaćanja administrativnih i komunalnih taksi u iznosu od milion do 2 i po miliona eura. To znači da će se Vladinim prijedlogom, olakšati poslovanje u privredi, ali i smanjiti izdaci građana, jer će se do velikog broja dokumenata, dolaziti jeftinije. Predlogom zakona o administrativnim taksama smanjuju se 72 takse, a ukida njih 49.

Više

NACRT ZAKONA O MEDIJIMA: Društvo profesionalnih novinara ukazuje da se Nacrtom zakona blokira sloboda izražavanja

Ministarstvo kulture obmanjuje javnost kada tvrdi da primjenjuje plan preporuka iz Analize medijskog sektora u Crnoj Gori za usklađivanje sa standardima Savjeta Evrope i Evropske unije (JUFREX), ukazala je Mila Radulović, generalna sekretarka Društva profesionalnih novinara Crne Gore i članica radne grupe za izradu Zakona o medijima

Više

NACRT ZAKONA O ELEKTRONSKOJ UPRAVI: Propisani su elektronska komunikacija organa državne uprave, način korišćenja i dodjeljivanja licenci, obaveza objavljivanja kataloga usluga elektronske uprave, način otpremanja akata u elektronskom obliku, sistem za elektronsku identifikaciju i autentifikaciju i sistem za elektronsku naplatu administrativnih taksi

Novim zakonom o elektronskoj upravi detaljnije se reguliše upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u organima uprave na svim nivoima, kako u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, tako i u komunikaciji sa građanima, privrednim društvima, drugim pravnim licima i preduzetnicima.

Više

NEOPHODNO SMANJENJE TROŠKOVA RADA

Troškove rada neophodno je što prije smanjiti, kako bi se otvorila nova radna mjesta i stvorile nove firme, saopštila je predsjednica Unije poslodavaca (UPCG), Svetlana Vuksanović.

Više