Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Arhiva vijesti na dan 21.10.2016.


SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO: Za dva mjeseca formirano 157 predmeta zbog krivičnih djela protiv izbornih prava

NACRT ZAKONA O MJERAMA PORESKE PODRŠKE: Nacrtom zakona je predviđeno ukidanje uredbi na osnovu kojih su odlagane poreske obaveze i odobravano plaćanje poreskog duga imovinom. Ovaj propis omogućava poreskim dužnicima odlaganje plaćanja poreskih potraživanja ukoliko jednokratno plate 10% glavnog poreskog duga, u najviše 60 jednakih mjesečnih rata. Poreskom obvezniku koji izmiri glavno poresko potraživanje u rokovima i na način predviđen rješenjem o reprogramu otpisuje se cjelokupna kamata i troškovi postupka u vezi sa glavnim poreskim potraživanjem

LISTA KANDIDATA NVO ZA ČLANA RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU I MARIKULTURI

PORESKA UPRAVA: U skladu sa Zakonom o poreskoj administraciji objavljena nova lista poreskih dužnika

ODRŽAN PRIVREDNI FORUM ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA