Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti na dan 20.07.2015.SKUPŠTINA CG: 20. jula 2015. godine sednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za bezbjednost i odbranu, Zakonodavnog odbora, Odbora za antikorupciju, Odbora za ljudska prava i slobode - na dnvenom redu razmatranje nekoliko predloga zakona, trenutno stanje u procesu pregovaranja Crne Gore i Evropske unije u dijelu antikorupcije i organizovanog kriminala, Izvještaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost za 2014. godinu

SKUPŠTINA CG: 17. jula 2015. godine održana sednica Odbora za rodnu ravnopravnost - Konsultativno saslušanje povodom Indikatora za praćenje primjene odredbi Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI: Zaposlene majke sa troje i više djece, koje imaju 25 odnosno 15 godina radnog staža od 2016. godine, imaće mogućnost doživotne mjesečne naknade u iznosu od 70% prosječne neto zarade u Crnoj Gori

ZAKON O SVOJINSKO-PRAVNIM ODNOSIMA: Organ uprave nadležan za vođenje katastra nepokretnosti dužan da podatke o upisu prava svojine ili drugog prava stranca, dostavi Ministarstvu finansija, koje o tome vodi evidenciju

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA: Izmjena zakona predviđeno da ministarstva odlučuju o raspodjeli novca civilnom sektoru, dok će nezavisni procijenjivači ocijenjivati kvalitet projekata

NACRT DRŽAVNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM OD 2015-2020. GODINE: Upravljanje otpadom uz primjenu najsavremenijih tehnoloških rjšenja i standarda, kojim se obezbjeđuje maksimalna zaštita zdravlja stanovništva i životne sredine, izgradnja postrojenja za termičku obradu otpada

LISTA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI POZIV ZA ČLANA RADNE GRUPE ZA IZRADU GRANSKOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA OBLAST KULTURE

MINISTARSTVO PRAVDE: Pritužbe na rad notara podnose se Ministarstvu ili Notarskoj komori

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE: Na primorju 950 nepravilnosti za 7 dana