Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 6. marta 2017. godine Prva sjednica Prvog redovnog zasijedanja - Razmatranje predloga zakona

Prva sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2017. godini održaće se u ponedjeljak 6. marta 2017. godine, u zgradi Skupštine Prijestonice Cetinje, sa početkom u 11:00 sati.

Više

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, donijete Uredba o graničnim vrijednostima sadržaja zagađujućih materija u tečnim gorivima naftnog porijekla, Uredba o načinu obračuna posebne naknade na investicije za izgradnju ili rekonstrukciju objekata na Crnogorskom primorju

Vlada Crne Gore je sjednici održanoj 16.02.2017. godine, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kojim se decidno propisuje da je neophodna saglasnost Agencije za zaštitu ličnih podataka prilikom postavljanja video nadzora javnih površina, skraćuje vrijeme čuvanja snimaka na šest mjeseci i da komunalna policija izvršava pravosnažna rješenja i uklanja kamere.

Više

ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBJEĐENJU: Zakon nije doprinio rasterećenju sudova, jer kada stranka nije zadovoljna rješenjem javnog izvršioca izjavljuje prigovor i taj predmet se ponovo vraća u sud

Zakon o izvršenju i obezbjeđenju (Sl. list CG, br. 36/2011, 28/2014 i 20/2015) nije značajno doprinio rasterećenju sudova, ocijenio je predsjednik Osnovnog suda u Baru, Goran Šćepanović.

Više

ZAKONI O RAČUNOVODSTVU I O REVIZIJI: Novitet za srednja i velika preduzeća je izvještaj menadžmenta, daleko složeniji od svih dosadašnjih koji su pratili finansijske iskaze, a o kojem će ocjenu morati da daje ovlašćeni revizor

Novi Zakon o računovodstvu ("Sl. list CG", br. 52/2016) stupio na snagu u avgustu 2016. godine, a Zakon o reviziji ("Sl. list CG", br. 1/2017) u januaru 2017. godine.

Više

ZAKONI O RADU I O ZAPOŠLJAVANJU I OSTVARIVANJU PRAVA IZ OSIGURANJA OD NEZAPOSLENOSTI: Prema Zakonu o radu, poslodavac mora da isplati otpremninu u visini od najmanje tri prosječne plate na nivou države, odnosno oko hiljadu i po eura ili tri plate zaposlenog, u zavisnosti šta je povoljnije. Zakon o zapošljavanju propisuje pravo na isplatu novčane nadoknade u visini od 40 odsto minimalne zarade, odnosno 77 eura

Prema Zakonu o radu ("Sl. list CG", br. 49/2008, 26/2009 - ispr., 88/2009 - dr. zakon, 26/2010 - dr. zakon, 59/2011, 66/2012, 31/2014 i 53/2014 - dr. zakon), poslodavac mora da isplati otpremninu u visini od najmanje tri prosječne plate na nivou države, odnosno oko hiljadu i po eura ili tri plate zaposlenog, u zavisnosti šta je povoljnije.

Više

ZAKON O UREĐENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA: Inicijativa da se ukine naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, koju su na osnovu Zakona uvele sve opštine, jer se ista smatra biznis barijerom

Ukidanje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta bez obezbjeđenja alternativnog izvora prihoda dovelo bi u pitanje funkcionisanje opština i ispunjavanje poslova i usluga od javnog interesa prema građanima i privredi, saopšteno je iz Zajednice opština Crne Gore.

Više

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH SUBJEKATA I IZBORNIH KAMPANJA: Zakonom je propisana obaveza da politički subjekti u Crnoj Gori donesu Odluku o visini članarine za tekuću godinu najkasnije do kraja januara i dostave je Agenciji za sprječavanje korupcije. Ovu obavezu nije ispoštovalo devet političkih subjekata

Devet političkih subjekata nije ispoštovalo zakonsku obavezu da do januara Agenciji za sprječavanje korupcije dostavi podatak o visini članarine za ovu godinu. ASK ke podnijela četiri prekršajne prijave, a za ostalih pet ASK je prema Ministarstvu javne uprave uputila zahtjev za pokretanje postupka utvrđivanja činjenica, odnosno eventualnog brisanja političkih partija u skladu sa Zakonom o političkim partijama ("Sl. list RCG", br. 21/2004 i "Sl. list CG", br. 73/2010 - dr. zakon, 40/2011 - dr. zakon i 59/2011).

Više

RAZMATRA SE SPAJANJE PORESKE I UPRAVE CARINA

Ministarstvo finansija razmišlja o eventualnom spajanju Poreske (PU) i Uprave carina, međutim, kako je saopšteno iz tog resora, isuviše je rano da se govori o pojedinostima imajući u vidu da se radi o dugotrajnom procesu.

Više