Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA CG: Utvrđen veći broj predloga zakona

Vlada Crne Gore je na 152. sjednici, kojom je predsjedavao u prvom dijelu premijer Duško Marković, a u drugom potpredsjednik za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović, utvrdila Predlog zakona o putevima s Izvještajem sa javne rasprave. Predloženim zakonom se nastavlja dalje usklađivanje zakonodavstva Crne Gore sa ptavnom tekovinom EU u oblasti putne infrastrukture, u okviru poglavlja 14 Transportna politika i poglavlja 21 Trans-evropske mreže...

Više

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI: Propisani osiguranje ljekara od stručne greške i primjena alternativne medicine

Vlada Crne Gore usvojila je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona zdravstvenoj zaštiti. Ministar zdravlja, dr Kenan Hrapović ukazao je da se radi o jednom od ključnih zakona za funkcionisanje zdravstvenog sistema u našoj zemlji te da su izmjene i dopune rezultat informacija sa terena, tj. svakodnevnog rada i neophodnosti da neki segmenti budu dodatno pravno precizirani, a neki uređeni po prvi put. Osnovni cilj zakona jeste bolje uređenje i funkcionisanje zdravstvene zaštite i uopšteno zdravstvenog sistema Crne Gore...

Više

oDLUKE O IZMJENAMA ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA OBRAZAC PASOŠA I PUTNOG LISTA I O OBRASCIMA PUTNIH ISPRAVA: Visina naknade za obrazac pasoša iznosiće osam eura. MUP će početi sa izdavanjem pasoša III generacije krajem tekućeg mjeseca

Vlada Crne Gore je usvojila Odluku o izmjeni Odluke o visini naknade za obrazac pasoša i putnog lista i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o obrascima putnih isprava...

Više

PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI ZA CRNU GORU ZA PERIOD 2020-2022. GODINA: Dokument se sastoji iz tri ključna poglavlja: makroekonomski okvir, fiskalni okvir i poglavlje o strukturnim reformama

Vlada je usvojila Program ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2020-2022. godina. "Riječ je o dokumentu koji Crna Gora radi u okviru ekonomskog dijaloga sa Evropskom unijom. Dakle, Evropska komisija svake godine poziva Crnu Goru da izradi ovaj dokument, predloži odgovarajuću formu, da odgovarajuće preporuke i preko ovog dokumenta ocjenjuje o ekonomskim reformama koje postiže Crna Gora", saopštila je generalna direktorica Direktorata za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta u Ministarstvu finansija, dr Bojana Bošković...

Više