Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

KRIVIČNI ZAKONIK CG: Sindikat doktora medicine traži da napad na ljekare bude krivično djelo

Sindikat doktora medicine zatražio je od potpredsjednika Vlade i ministra pravde Zorana Pažina da se u Krivični zakonik Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 70/2003, 13/2004 - ispr. i 47/2006 i "Sl. list CG", br. 40/2008, 25/2010, 32/2011, 64/2011 - dr. zakon, 40/2013, 56/2013 - ispr., 14/2015, 42/2015, 58/2015 - dr. zakon, 44/2017 i 49/2018) uvede krivično djelo napad na ljekare.

Više

U PRIPREMI NOVI ZAKON O ZAŠTITI DEPOZITA I METODOLOGIJU ZA OBRAČUN PREMIJA

Direktor Fonda za zaštitu depozita (FZD) Predrag Marković najavio je da pripremaju novi zakon o zaštiti depozita i novu metodologiju za obračun premija koje će banke plaćati. On je na sjednici skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet objasnio da se nova metodologija priprema u saradnji sa Svjetskom bankom i podrazumijevaće da će u zavisnosti od rizika banke izdvajati novac za premiju, a ne kako do sada što su sve banke plaćaje isti iznos premije. Odbor je organizovao konsultativno saslušanje na temu "Funkcionisanja FZD -a, nakon uvođenja stečaja u IBM banci". FZD se finansira novcem koji banke uplaćuju po osnovu redovne premije.

Više

PORESKA UPRAVA: Pokreće se stečaj u još 134 firme

Poreska uprava (PU) od početka februara predložila je Privrednom sudu pokretanje stečajnih postupaka za 134 poreska dužnika sa ukupnim dugom u iznosu od 6.919.025 eura, potvrđeno je iz PU.

Više

NEOPHODNO UTVRDITI PORESKI DUG DRŽAVNIH ORGANA

Svi korisnici državnog budžeta ubuduće će morati više pažnje da posvete koordinaciji aktivnosti, kako bi u potpunosti realizovali preporuke Državne revizorske institucije, navedene u zaključku Skupštine, kojim je Vlada pozvana na njihovo poštovanje i ispunjavanje.

Više