Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

NOVI ELEKTRONSKI SERVIS PORESKE UPRAVE: Poreska uprava na portalu ePrijava uspostavila aplikaciju za elektronsko podnošenje izvještaja reviziji, kao i finansijskih iskaza za banke i osiguravajuća društva

Poreska uprava (PU) je na svom portalu ePrijava uspostavila još jedan novi elektronski servis, odnosno aplikaciju za elektronsko podnošenje izvještaja reviziji, kao i finansijskih iskaza za banke i osiguravajuća društva.

Više