Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Arhiva vijesti na dan 18.02.2016.


USTAVNI SUD: Radovi sa Konferencije "Ustavnosudska zaštita izbornog prava"

SKUPŠTINA CG: 17. februara 2016. godine održane sednice Odbora za antikorupciju - Usvojen Izvještaj o radu za 2015. godinu i Plan rada Odbora za 2016. godinu

SKUPŠTINA CG: 18. februara 2016. godine sednice Administrativnog odbora, Zakonodavnog odbora, Anketnog odbora, Odbora za ljudska prava i slobode - Razmatranje amandmana na prijedloge zakona

ZAKON O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI: Donijeto 7.542 rješenja za naknade majkama

PORESKA UPRAVA PLANIRA DA NAPLATI 912,17 MILIONA EURA

MINISTARSTVO ODBRANE: Crna Gora od prodaje oružja phidovala 29 miliona eura

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA U SASTAV RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA PRAVILNIKA O METODOLOGIJI ZA UTVRĐIVANJE SASTAVA I KOLIČINA (MASE) KOMUNALNOG OTPADA NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

POTREBNA JAČA SARADNJA DRI I DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA