Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

CRNA GORA PONOVO STEKLA AKTIVAN STATUS U INICIJATIVI PARTNERSTVA ZA OTVORENU UPRAVU

Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, primila je pismo Sanjay Pradhana, glavnog izvršnog direktora Partnerstva za otvorenu upravu, u kojem se navodi da je Crna Gora ponovo stekla aktivan status u incijativi Partnerstva za otvorenu upravu. 

Više

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE 31. DECEMBAR 2018. GODINE

Poreska uprava upućuje javni poziv i podsjeća poreske obveznike na mogućnost paušalnog oporezivanja, shodno članu 49. Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 37/2004, 29/2005 - dr. zakon, 78/2006 i 4/2007 - ispr. i "Sl. list CG", br. 86/2009, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012, 6/2013, 62/2013, 60/2014, 79/2015 i 83/2016) i članu 7. Pravilnika o paušalnom oporezivanju prihoda od samostalne djelatnosti ("Sl. list Republike Crne Gore", br. 3/2005 i "Sl. list Crne Gore", br. 80/2008, 18/2012, 12/2014, 18/2014 i 25/2016)

Više