Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti na dan 17.12.2015.SKUPŠTINA CG: 16. decembra 2015. godine održana śednica Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora - Analiziran stepen implementacije izbornog zakonodavstva

SKUPŠTINA CG: 17. decembra 2015. godine śednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet - Razmatranje prijedloga zakona

NOVI ZAKON O VOLONTERSKOM RADU: Po nalazu EK, naša je obaveza da početkom 2016. krenemo u izradu novog Zakona o volonterskom radu

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU: Radi rukovođenja i koordiniranja u zaštiti i spašavanju, propisano je da se obrazuju timovi za zaštitu i spašavanje na nacionalnom i lokalnom nivou, njihov sastav, nadležnosti, kao i osposobljavanje i provjera operativne spremnosti tih timova. Takođe, u privrednom društvu, drugom pravnom licu i kod preduzetnika, u skladu sa opštim aktima tih subjekata, može se obrazovati tim za zaštitu i spašavanje

NACRT ZAKONA O UREĐENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA: Predviđeno je da već na nivou izrade planskog dokumenta i na nivou izrade projekta urbanista ocjenjuje plan odnosno projekat, između ostalog, i sa aspekta zadovoljenja uslova u pogledu pristupačnosti objekata licima sa invaliditetom

JAVNI POZIV NVO ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANA RADNE GRUPE ZA PRIPREMU PREDLOGA ZAKONA O UREĐENJU TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

ODRŽANA SJEDNICA SAVJETA ZA UNAPREĐENJE POSLOVNOG AMBIJENTA, REGULATORNIH I STRUKTURNIH REFORMI

EU: Crnoj Gori 50 miliona eura za pripremu i sprovođenje infrastrukturnih projekata