Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti na dan 16.11.2015.SKUPŠTINA CG: 13. novembra 2015. godine održane sednice Agencije za sprječavanje korupcije, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport - Usvojen Poslovnik o radu Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, razmotren Finansijski izvještaj sa Izvještajem o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2014. godinu

VLADA CG: Usvojeni predlozi zakona o izmjenama zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava, Uredba o izmjenama Uredbe o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti

ZAKON O POREZU NA NEPOKRETNOSTI: Primjena propisa počinje 1. januara 2016. godine. Javni sektor nije obveznik poreza na nepokretnosti, ukoliko se te nepokretnosti ne koriste za sticanje prihoda na tržištu. Porez na nepokretnosti u cjelosti pripada opštinama, koje će imati mogućnost da propišu višu, odnosno nižu poresku stopu i bliže definišu nepokretnosti koje su predmet oporezivanja po višoj, odnosno nižoj stopi

PRIJEDLOG ZAKONA O ZARADAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU:Sindikati traže povlačenje Prijedloga zakona

PRIJEDLOG ZAKONA O BUDŽETU ZA 2016. GODINU: Iznos budžeta je 2,12 milijardi eura

ODRŽANE SJEDNICE KOORDINACIONIH TIJELA ZA PRAĆENJE REFORME JAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

LISTA KANDIDATA ZA RADNU GRUPU ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZBORU, UPOTREBI I JAVNOM ISTICANJU NACIONALNIH SIMBOLA

PORESKA UPRAVA: Naplaćeno oko 630 miliona eura poreskih prihoda