Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU: Tužilaštva će donositi naredbe da se finansijska istraga pokreće samo kada postoji osnovana sumnja da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću i zbog osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo obuhvaćeno ovim zakonom

Tužilaštva se više neće baviti procjenom da li sumnjiva lica posjeduju imovinu nesrazmjerno veliku u odnosu na prijavljena primanja, a u cilju utvrđivanja da li je ta imovina stečena kriminalnom aktivnošću. Naime, u Predlogu zakona o izmjenama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću predloženo je da se izbriše odredba zakona koja propisuje da se finansijska istraga pokreće protiv lica za koje se sumnja da posjeduje imovinu veću nego što ju je mogao pribaviti zakonskim primanjima. Ovaj Predlog zakona utvrđen je na sjednici Vlade Crne Gore.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CG: Konsultacije će trajati do 2. maja 2019. godine

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 41/2018), Ministarstvo pravde, upućuje javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu pravde na adresu: Podgorica, Vuka Karadžića 3, ili na e-mail: ivona.djuraskovic@mpa.gov.me

Više

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O KRITIČNOJ INFRASTRUKTURI: Rasprava će trajati do 1. maja 2019. godine

Na osnovu člana 11 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", br. 41/2018) Ministarstvo unutrašnjih poslova daje na javnu raspravu Nacrt zakona o kritičnoj infrastrukturi i upućuje javni poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta zakona.

Više

U PRIPREMI PODZAKONSKI AKTI U VEZI SA REGULISANIM KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA: Vodovodi da budu samoodrživi i finansijski stabilni

Fokus interesovanja Regulatorne agencije za energetiku je sistem u kom će vodovodi biti samoodrživi i finansijski stabilni, poručio je predsjednik Odbora te Agencije, Branislav Prelević, na okruglom stolu održanom u Podgorici, u okviru javne rasprave za podzakonske akte u vezi sa regulisanim komunalnim djelatnostima.

Više