Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

USTAVNI SUD: Od 2007. godine pred Ustavnim sudom osporena 364 zakona, što ukazuje na izostanak šireg političkog konsenzusa prilikom njihovog usvajanja

Od donošenja Ustava Crne Gore ("Sl. list CG", br. 1/2007 i 38/2013 - Amandmani I-XVI) 2007. godine do danas, pred Ustavnim sudom osporena su 364 zakona, od kojih 135 u posljednje tri godine.

Više

ZAKONI O PRIPRAVNICIMA U SUDOVIMA I DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU I PRAVOSUDNOM ISPITU I O SUDSKOM SAVJETU I SUDIJAMA: Stručna javnost zabrinuta da će zakoni dovesti do odliva kadra, ali i uticati na mlade ljude da izbjegavaju sudijske funkcije, zbog izuzetno zahtjevne procedure i neizvjesnosti izbora mjesta u kome se obavlja sudijska dužnost

Zakon o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu ("Sl. list CG", br. 55/2016 i 57/2016 - ispr.), te Zakon o Sudskom savjetu i sudijama ("Sl. list CG", br. 11/2015 i 28/2015), iako su usklađeni sa evropskim normama, nijesu prilagođeni ovdašnjim prilikama zbog čega su čelnici sudske vlasti zabrinuti i upozoravaju da mogu dovesti do odliva kadra, ali i uticati na mlade ljude da izbjegavaju sudijske funkcije.

Više

ZAKON O REPROGRAMU PORESKOG POTRAŽIVANJA: Zakon je na snazi od 31. decembra 2016. godine i usvojen je u cilju pružanja podrške obveznicima koji imaju poteškoće u poslovanju da u ratama otplate poreski dug, pri čemu će po izmirenju duga biti oslobođeni obračunatih kamata

Službenici Poreske uprave (PU) prezentovali su proceduru postupanja sa kojom treba da budu upoznati poreski obveznici pri podnošenju zahtjeva za reprogram poreskih potraživanja, čime će se omogućiti da što veći broj njih iskoristi tu mogućnost.

Više

KONSULTACIJE O NACRTU PROGRAMA EKONOMSKIH REFORMI 2017-2019: Konsultacije će trajati do 23. januara 2017. godine

Vlada Crne Gore pripremila je i objavila u skladu sa procesom ekonomskog dijaloga sa Evropskom komisijom i članicama Evropske unije Nacrt programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2017-2019.

Više

ARBITRAŽNI TRIBUNAL U BEČU: Odbijeni svi tužbeni zahtjevi CEAC-a protiv Crne Gore. CEAC je obavezan da isplati Crnoj Gori 259.000 EUR na ime ugovorne kazne za kršenje obaveze investiranja i 29.000 EUR na ime ugovorne kazne za kršenje obaveze dostavljanja godišnjeg investicionog izveštaja

Ovom odlukom Arbitražnog tribunala potvrđeno je konačno da Crna Gora prema CEAC-u i En+ Grupi nije prekršila Ugovor o poravnanju, već naprotiv, da je upravo CEAC taj koji je kršio svoje obaveze po ovom ugovoru.

Više

OBJAVLJEN NOVI POZIV ZA PODRŠKU PRERADI - IPARD LIKE 2.2: Subjekti u poslovanju hranom, odnosno prerađivači, imaće mogućnost da unaprijede preradu poljoprivrednih proizvoda, prvenstveno u dijelu usaglašavanja sa standardima bezbjednosti hrane. Minimalna vrijednost investicije iznosi 15.000 eura, dok je maksimalna 250.000 eura. Bespovratna podrška iznosi 50 odsto prihvatljive investicije, za sve oblasti investiranja

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je novi javni poziv za dodjelu bespovratne podrške kroz projekat IPARD like 2, koji je namijenjen isključivo preradi. Subjekti u poslovanju hranom, odnosno prerađivači, kroz ovaj javni poziv IPARD like 2.2 imaće mogućnost da unaprijede preradu poljoprivrednih proizvoda, prvenstveno u dijelu usaglašavanja sa standardima bezbjednosti hrane.

Više