Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VRHOVNI SUD: Imenovana Komisija za izbor članova Sudskog savjeta

Branka Lakočević, predsjendica Upravnog suda Crne Gore (predsjednica), Mušika Dujović, predsjednik Apelacionog suda Crne Gore (član) i Hilmija Sujković, predsjednik Osnovnog suda u Plavu (član), čine komisiju za izbor članova Sudskog savjeta.

Više

TUŽILAČKI SAVJET: Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu utvrdio listu kandidata za članove savjeta

Za izbor četiri člana Tužilačkog savjeta, koji su ugledni pravnici, prijavilo se 15 kandidata.

Više

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Izmjene Zakona planirane u četvrtom kvartalu ove godine i odnosiće se na preispitivanje zakonskih uslova koji omogućavaju ranije penzionisanje. Biće usmjerene na sprečavanje ranog napuštanja tržišta rada i ranog penzionisanja

Radi održivosti penzijskog sistema i veće pravednosti, izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl. list RCG, br. 54/2003, 39/2004, 61/2004 - odluka US, 79/2004, 81/2004 - ispr., 29/2005 - dr. zakon, 14/2007 - odluka US i 47/2007 i "Sl. list CG", br.

Više

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE: pravnim licima koja imaju dug po osnovu utrošene električne energije, nudi se da 30 odsto duga otplate u narednih 30 mjeseci, u fiksnim mjesečnim ratama

Elektroprivreda Crne Gore kreće sa akcijom "ZA ČIST RAČUN" u kojoj se pravnim licima koja imaju dug po osnovu utrošene električne energije, za početak nudi da 30 odsto duga otplate u narenih 30 mjeseca, u fiksnim mjesečnim ratama.

Više