Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

REFORMA PRAVOSUĐA: Prva faza racionalizacije mreže sudova nije ispunila očekivanja kada je riječ o detaljnijem i sveobuhvatnijem pristupu racionalizacije mreže sudova i državnih tužilaštava. Druga faza racionalizacije pravosudne mreže treba da bude fokusirana na smanjenje broja prvostepenih sudova, praćeno smanjenjem broja sudija i sudske administracije

U Crnoj Gori u stvaranju racionalnog i efikasnog pravosudnog sistema ostaje veliki prostor za napredak, a nastavak procesa racionalizacije pravosudne mreže treba da prate dobro obrađene kvantitativne analize i podaci, saopšteno je na predstavljanju izvještaja Centra za monitoring i istraživanje (CeMI).

Više

OSNOVNI SUD U PODGORICI: Tokom 2016. godine bilježi se veći priliv parničnih predmeta, pri čemu je završeno samo 41 odsto predmeta. Plan za 2017. godinu je da se smanji broj neriješenih predmeta, da se poveća broj sudija i da procedura za to bude brža i efikasnija

Sudije Osnovnog suda u Podgorici pružile su 2016. godine kvalitetnu pravdu, ocjena je predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, ali uprkos tome što su, kako je ukazala, sudije dale maksimum, zabrinjavajuće je to što je završeno samo 41 odsto predmeta.

Više

SKUPŠTINA CG: 15. februara 2017. godine sjednica Prvog vanrednog zasijedanja

Sjednica Prvog vanrednog zasijedanja Skupštine Crne Gore 26. saziva biće održana 15. februara 2017. godine, sa početkom u 11.00 sati.

Više

ZAKON O NOTARIMA: Svi ugovori i drugi notarski zapisi koji se odnose na nepokretnosti, a u kojima su stranke državni organi i pravna lica u većinskom vlasništvu države, moraju se sačinjavati od strane notara, koje po abecednom redosljedu određuje Notarska komora

Notari tzv. "zelenaške ugovore" teško mogu sami otkriti i prepoznati, jer građani prilikom zaključivanja takvih ugovora to prikrivaju i tvrde da se radi o sasvim regularnom ugovoru (o prodaji i slično).

Više

ZAKON O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE: Donijeto više podzakonskih akata koji se odnose na označavanje energetske efikasnosti uređaja, i to za rashladne uređaje za domaćinstvo, televizore, mašine za pranje posuđa i veša, uređaje za klimatizaciju i električne sijalice i svjetiljke

Uređaji za domaćinstvo namijenjeni prodaji treba da imaju vidno istaknutu oznaku sa jasno naznačenom klasom energetske efikasnosti, kao i odgovarajuću tehničku dokumentaciju kako bi kupci bili informisani o potrošnji energije i kvalitetu njegovog rada, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije.

Više

ZAKON O REPROGRAMU PORESKOG POTRAŽIVANJA: Pravo na reprogram poreskih potraživanja imaju i poreski obveznici, preduzetnici i pravna lica, koji su prestali sa obavljanjem djelatnosti, a koji imaju dospjele a neizmirene poreske obaveze na koje se svakodnevno obračunava kamata shodno Zakonu o poreskoj administraciji

Poreska uprava saopštava da će javni poziv za reprogram poreskih potraživanja Ministarstvo finansija objaviti u srijedu, 15. februara 2017. godine, te da će zainteresovana lica u roku od 45 dana imati mogućnost da podnesu zahtjev za reprogram poreskih potraživanja.

Više

ZAKON O LOBIRANJU: Iako je Zakon na snazi od 24. decembra 2014. godine Crna Gora još uvijek nema nijednog registrovanog lobistu

Zakon o lobiranju (''Sl. list CG'', br. 52/2014 - dalje: Zakon) je akt koji treba da uredi mehanizam lobiranja u funkciji nacionalnih interesa Crne Gore, ali nažalost ovaj Zakon ostaje neprimijenjen jer Crna Gora, ni nakon tri godine od njegovog usvajanja, nema nijednog registrovanog lobistu, kaže profesor Kostadin Pušara, predsjednik Udruženja lobista Crne Gore

Više

EVROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ: Podrška Crnoj Gori kroz projekte za povećanje konkurentnosti privatnog sektora, investicije u infrastrukturu i u oblasti zelene ekonomije

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) želi da u narednom periodu podrži Crnu Goru kroz projekte za povećanje konkurentnosti privatnog sektora, investicije u infrastrukturu kao i u oblasti zelene ekonomije, saopštili su predstavnici EBRD-a, prevođeni članom Borda direktora EBRD-a za Crnu Goru Hajncom Kaufmanom, na sastanku sa predsjednikom Vlade Duškom Markovićem.

Više