Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti na dan 15.02.2016.SKUPŠTINA CG: 15. februara 2016. godine sednice Odbora za rodnu ravnopravnost, Zakonodavnog odbora, Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet - Razmatranje prijedloga zakona

VLADA CG: Usvijeni prijedlozi zakona o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i o boračkoj i invalidskoj zaštiti, o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom

POGLAVLJE 29 - CARINSKA UNIJA: Usaglašavanje sa evropskim propisima i standardima u ovoj oblasti osigurava viši stepen zaštićenosti potrošača od opasnih proizvoda, nezakonite trgovine, prevara, terorizma i organizovanog kriminala, poboljšanje trgovinskog bilansa i obezbijediti niže cijene domaćih i proizvoda iz EU

ZAKON O INVESTICIONIM FONDOVIMA: Mišljenje Komisije za HoV о načinu utvrđivanja

PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKOM POTPISU I STRATEGIJA RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. GODINE: Usklađivanje sa pravom EU

PRIJEDLOG ZAKONA O ZARADAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Obračun zarada isti za zaposlene u vladinim tijelima, odnosno državnom nivou, kao i lokalnim samoupravama, sudstvu, skupštini, službama predsjednika Crne Gore, nezavisnim i regulatornim tijelima i privrednim društvima u većinskom državnom vlasništvu

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU LICA SA INVALIDITETOM - Tekst propisa

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O BORAČKOJ I INVALIDSKOJ ZAŠTITI - Tekst propisa

RADNI SASTANAK NA TEMU "KAZNA RADA U JAVNOM INTERESU" 15. I 16. FEBRUARA 2016. GODINE

LISTA KANDIDATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJI SU PREDLOŽENI ZA ČLANA RADNE GRUPE ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANA RADNE GRUPE ZA IZRADU STARTEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA DO 2020. GODINE

JP MORSKO DOBRO: Poništeni raspisani tenderi za zakup plaža u Baru, Budvi, Kotoru i Tivtu