Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA CG: Utvrđen veći broj predloga zakona

Vlada Crne Gore je na održanoj 138. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković utvrdila Predlog zakona o javno – privatnom partnerstvu s izvještajem s javne rasprave. Cilj novog zakona, kojim se jedinstveno uređuje ova oblast, je, prvenstveno, kreiranje ambijenta za rast projekata javno-privatnog partnerstva, poboljšanje kvaliteta usluga i poslova od javnog interesa, kao i ekonomski rast i stvaranje uslova za nova zapošljavanja.

Više

PREDLOG ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU: Usklađivanje sa Direktivom o dodjeli ugovora o koncesijama i unaprjeđenja pregovaračke pozicije u Poglavlju 5 – javne nabavke

Vlada Crne Gore je utvrdila Predlog zakona o javno – privatnom partnerstvu, koji daje sistematsko uređenje politike javno – privatnog partnerstva kao novog instrumenta investicione politike u Crnoj Gori.

Više

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA: Predlogom zakona precizirane koncesije koje nijesu predmet javnog-privatnog partnerstva

"Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama nastao je kao rezultat obaveze usaglašavanja sa Direktivom EU koja uređuje koncesije za javne usluge i javne radove, a koje su predmet Predloga zakona o javno privatnom partnerstvu (Zakon o JPP). Predlogom zakona će biti precizirane koncesije koje nijesu predmet javnog-privatnog partnerstva", ukazao je državni sekretar Ministarstva ekonomije Nikola Vujović nakon što je Vlada utvrdila Predlog zakona.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA O DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA: Delegacija EU u Crnoj Gori ocjenjuje da je tajnost plodno tlo za korupciju

Podaci o dodjeli stanova funkcionerima, poreskim dugovima opština, te potrošeni novac na službena putovanja ne samo da bi trebalo da su dostupni javnosti, već bi te informacije trebalo proaktivno objavljivati, smatra prof.dr.sc. Ana Marija Musa, koja je bila ekspert Delegacije EU u Crnoj Gori tokom pripreme Nacrta zakona o izmjenama o dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Više