Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti na dan 13.06.2016.NEOPHODNO STRUČNO USAVRŠAVANJE TUŽILACA U OBLASTI RAČUNARSKOG KRIMINALA

SKUPŠTINA CG: 10. juna 2016. godine nastavljena Šesta śednica prvog redovnog zasijedanja, održane śednice Zakonodavnog odbora, Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport - Razmotreni prijedlozi zakona i odluka

SKUPŠTINA CG: 13. juna 2016. godine śednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, Odbora za rodnu ravnopravnost - Razmatranje prijedloga zakona

ZAKON O GRAĐEVINSKIM PROIZVODIMA: Primjena Zakona počinje 1. januara 2017. godine. Zakon prvi put postavlja pravni okvir za promet i upotrebu građevinskih proizvoda u Crnoj Gori, jer se uvodi obaveza da, prije stavljanja u promet, građevinski proizvodi moraju imati oznaku usaglašenosti sa standardima CE

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST: Izmjenama Zakona usklađuje se sistem sa direktivama EU koje se odnose na izmjene u oblasti definisanja mjesta oporezivanja primaoca usluga kada je riječ o prenosu električne energije, odnosno da mjesto oporezivanja bude u sjedištu primaoca usluga prilikom isporuke električne energije

PRIJEDLOZI ZAKONA O VINU I O IZMJENI ZAKONA O MASLINARSTVU I MASLINOVOM ULJU: Usklađivanje navedenih zakona sa propisima EU i uspostavljanje međunarodne norme koje će omogućiti kontrolu proizvodnje i kontrolu kvaliteta proizvoda

PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNjAVATI UREĐENA I IZGRAĐENA KUPALIŠTA: Svaki korisnik javnog kupališta dužan je da oslobodi jednu polovinu plaže od plažnog mobilijara i taj prostor mora jasno i vidljivo biti označen

CRNA GORA POSVEĆENA ISPUNJAVANJU KRITERIJUMA IZ EURO-ATLANTSKE INTEGRACIONE AGENDE

MANS: Razmatranje i usvajanje velikog broja zakona, govori o tome da kvalitet donijetih zakona u drugom planu

VLADA CG: Utrvđen prijedlozi zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2015. godinu, o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije, o izmjenama Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore