Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti na dan 12.09.2016.SKUPŠTINA CG: 12. septembra 2016. godine śednica Zakonodavnog odbora - Razmatranje prijedloga zakona o dopuni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću, o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

VLADA CG: Utvrđeni prijedlozi zakona o upravljanju komunalnim otpadnim vodama i o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

ZAKON O PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Zakon predviđa da će se novčanom kaznom u iznosu od hiljadu do 15 hiljada eura kazniti kompanija, odnosno novčanom kaznom od 500 do šest hiljada eura preduzetnik, ukoliko ne obavijeste poreski organ o promjenama koje se odnose na podatke upisane u poreski registar u roku od 15 dana od dana nastanka promjene

ZAKON O SVETKOVANJU VJERSKIH PRAZNIKA: Vjernici islamske vjere imaju pravo na plaćeno odsustvo u trajanju od tri dana, radi svetkovanja vjerskog praznika za Kurbanski bajram i to 12, 13 i 14 septembar 2016. godine

PRIJEDLOG ZAKONA O REGULARIZACIJI NELEGALNO SAGRAĐENIH OBJEKATA: Prijedlogom zakona predviđen je rok od 270 dana za podnošenje zahtjeva, dok je za one koji ne ispoštuju navedeni rok predviđeno plaćanje posebne godišnje naknade

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Propisuje se mogućnosti da svojstvo osiguranog lica mogu steći i članovi porodice koji imaju dozvolu za privremeni boravak radi spajanja porodice ili radi školovanja u skladu sa posebnim zakonom, pod uslovom da nemaju svojstvo osiguranog lica u drugoj državi sa kojom je zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju. U cilju sprečavanja zloupotreba prava na bolovanje, predloženo da Fond za zdravstveno osiguranje refundira poslodavcu isplaćenu nadoknadu u visini od 70 odsto od osnova za nadoknadu, a najviše do iznosa koji ne može biti veći od jedne prosječne zarade zaposlenih u prethodnoj godini. Propisano je da se bolovanje koristi tek istekom dva mjeseca od dana zaposlenja, osim u slučaju hitne medicinske pomoći i povrede na radu

MUP OD 12. SEPTEMBRA 2016. GODINE USPOSTAVLJA CALL CENTAR 19820 SA CILJEM PRUŽANJA BESPLATNIH INFORMACIJA O UPISU U BIRAČKI SPISAK I BIRAČKOM MJESTU GRAĐANA

TAIEX RADIONICA NA TEMU: "UVOĐENJE PDO I PGI SISTEMA OZNAČAVANJA VINA" 12 I 13. SEPTEMBRA 2016. GODINE