Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti na dan 12.02.2016.OCJENA ZAKONITOSTI I USTAVNOSTI: Ustavni sud proglasio neustavnim nekoliko zakona i podzakonskih akata, doneo odluku o pokretanju postapaka ustavnosti dvije odluke, dok je odbačen veći broj inicijativa za ocjenu ustavnosti

SKUPŠTINA CG: 12. februara 2016. godine sastanak Parlamentarnog dijaloga

VLADA CG: Usvijeni prijedlozi zakona o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i o boračkoj i invalidskoj zaštiti, o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom

JAVNA DEBATA O POGLAVLJU 29 - CARINSKA UNIJA 12. FEBRUARA 2016. GODINE

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU - Tekst propisa

UREDBA O POSTUPKU NAPLATE PORESKIH POTRAŽIVANJA IMOVINOM PORESKIH OBVEZNIKA: Uredbom je propisano da se poreski dug odnosi na obaveze čiji iznos prelazi 100.000 eura, a imovinom poreskog obveznika smatra se stambeno-poslovna zgrada, stambena jedinica i poslovni objekat

OBNOVLJEN PROTOKOL O SARADNJI PORESKE UPRAVE I UNIJE POSLODAVACA RADI SPRIJEČAVANJA SIVE EKONOMIJE I NELOJALNE KONKURENCIJE

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA U SASTAV RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA I POSTUPKU ZA DOBIJANJE PRAVA NA KORIŠĆENJE EKOLOŠKOG ZNAKA I IZGLEDU I NAČINU UPOTREBE EKOLOŠKOG ZNAKA ZA PROIZVODE, PROCESE I USLUGE

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA U SASTAV RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA PRAVILNIKA O UKLJUČIVANJU PRAVNOG LICA I PREDUZETNIKA U SISTEM EMAS, USLOVIMA ZA UKLJUČIVANJE U SISTEM EMAS, NAČINU PRIKUPLJANJA PODATAKA, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA