Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 11. novembra 2019. godine Četvrta sjednica Drugog redovnog zasijedanja - Razmatranje Odluke o obrazovanju Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva

Četvrta sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini biće održana u ponedjeljak, 11. novembra, sa početkom u 14:00 časova.

Više

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Donijete Uredba o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola i Odluka o kategorizaciji državnih puteva

Vlada Crne Gore je, na održanoj 142. sjednici kojom je predsjedavao potpredsjednik za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović, usvojila Usmenu informaciju o trenutnoj situaciji izazvanoj ekstremnim padavinama, ocijenivši da je sistem funkcionisao u punom kapacitetu, sinhronizovano i u skladu sa procedurama.

Više

ZAKON O PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Poreski obveznici da prijave izmjene u registracionim podacima

Poreska uprava (PU) podsjetila je sve poreske obveznike na obavezu prijavljivanja izmjena u registracionim podacima u skladu sa Zakonom o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 80/2004 i 29/2005 - dr. zakon i "Sl. list CG", br. 20/2011, 28/2012, 8/2015, 47/2017 i 52/2019).

Više

ZAKON O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI: Za razliku od poslodavaca koji traže da se svim trgovinama omogući rad nedjeljom, sindikati traže da se odredba o neradnoj nedjelji primijeni i na izuzetke

Unija slobodnih sindikata iniciraće izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini ("Sl. list CG", br. 49/2008, 40/2011 - dr. zakon i 38/2019 - dalje: Zakon) kako bi se omogućio neradni dan i u slučaju izuzetaka. Na drugoj strani, u Uniji poslodavaca smatraju da je Zakon omogućio...

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Sindikati traže izmjene Zakona i njegovu primjenu od 2020. godine

Savez i Unija slobodnih sindikata traže od Vlade da do kraja godine usvoji izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl. list RCG, br. 54/2003, 39/2004, 61/2004 - odluka US, 79/2004, 81/2004 - ispr., 29/2005 - dr. zakon, 14/2007 - odluka US i 47/2007 i...

Više

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIZNAVANJU INOSTRANIH OBRAZOVNIH ISPRAVA I IZJEDNAČAVANJU KVALIFIKACIJA: Rasprava će trajati do 26. novembra 2019. godine

Ministarstvo prosvjete, u skladu s Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list Crne Gore", br. 41/2018) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija.

Više

CG POSVEĆENA PREGOVARAČKOM PROCESU SA EU

Crna Gora je, postizanjem značajnih rezultata ponovo potvrdila snažnu posvećenost pregovorima sa Evropskom unijom, ocijenjeno je na sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carine, poreze i saradnju sa drugim zemljama kandidatima, koji je održan u Briselu.

Više

CENTRALNA BANKA CG: Odlilo se 255,6 miliona eura

Ukupan priliv stranih direktnih investicija (SDI) u prvih osam mjeseci ove godine iznosio je 515 miliona eura, dok se istovremeno iz zemlje odlilo 255,6 miliona, pokazuju preliminarni podaci Centralne banke (CBCG).

Više