Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU PROIZVODA I USLUGA: Predlaže se zamjena postojećeg sistema poreskih registar kasa, uvođenje softverskog rješenja i da se sistem zasniva na elektronskom prenosu podataka o ostvarenom prometu i obuhvata sve vrste prometa bez obzira na način plaćanja

Vlada Crne Gore je utvrdila Predlog zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga. Razlog za donošenje predloženog Zakona je prije svega potreba za uspostavljanje sistema koji će obezbijediti dostupnost podataka o prometu proizvoda i usluga.

Više

PREDLOG ZAKONA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA CRNE GORE ZA 2018. GODINU: Gotovinski deficit budžeta iznosi 168,9 mil. €

Vlada je utvrdila Predlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2018. godinu.

Više

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODBRANI: Vojni obveznici moći će da se angažuju i u miru bez proglašenja ratnog ili vanrednog stanja

Ministar odbrane, mr Predrag Bošković ukazao je, precizirajući novine koje se predviđaju Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odbrani, da će građani Crne Gore koji su vojni obveznici, moći da se angažuju i u miru, za razliku od važećeg Zakona o odbrani ("Sl. list RCG", br. 47/2007 i 86/2009 - dr. zakon i "Sl. list CG", br. 88/2009 i 25/2010 - dr. zakon, 40/2011 - dr. zakon, 14/2012 i 2/2017), po kojem se mogu angažovati samo u uslovima ratnog ili vanrednog stanja.

Više

DRI: Ministarstvo finansija je od 15 preporuka u Izvještaju Sistema raspodjele sredstava Egalizacionog fonda realizovalo 10, jednu djelimično, dvije nije

Ministarstvo finansija je od 15 preporuka u Izvještaju realizovalo 10, jednu djelimično, dvije nije, a za dvije preporuke je prestala potreba za realizacijom, navodi se u izvještaju DRI o kontroli realizacije preporuka datih u izvještaju Sistema raspodjele sredstava Egalizacionog fonda za 2016.

Više