Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti na dan 11.05.2016.SKUPŠTINA CG: 10. maja 2016. godine održana sednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, odgođena Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje - Podržan prijedlog zaključaka i razmotreni finansijski izvještaji sa izvještajima o radu dva nezavisna regulatorna tijela

SKUPŠTINA CG: 11. maja 2016. godine sednice Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje - Razmatranje prijedloga zakona

ZAKON O LIČNOJ KARTI: Posjedovanje nove biometrijske lične karte je zakonska obaveza za crnogorskog državljanina koji je navršio 18 godina života i ima prebivalište u Crnoj Gori

ZAKON O SPRJEČAVANJU KORUPCIJE: Agencija za sprečavanje korupcije podnijela 89 zahtijeva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv funkcionera koji nijesu podnjeli redovni godišnji izvještaj o prihodima i imovini u zakonskom roku

USKORO IZMEJENE ZAKONA O RADU: Biće predloženo ukidanje disciplinskog postupka kako bi poslodavac bez njega mogao otpustiti radnika, kao i preciziranje normi za kršenje radne discipline koje bi bile povod za davanje otkaza radniku. Biće ukinute norme da prava iz rada ne zastarjevaju i da se one ograniče na tri godine, kao i da poslodavci zadrže prava o zapošljavanju na određeno i da se ono poveća sa dvije na tri godine prije nego što radnik stekne pravo da dobije ugovor za stalno

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA: Usvajanje ovog Zakona je realizacija obaveza iz pregovaračkog Poglavlja 10 - Informaciono društvo i mediji, u dijelu koji se odnosi na oblast ponovne upotrebe informacija javnog sektora

NACRT ZAKONA O USLUGAMA: Usklađivanje crnogorskog zakonodavsta sa Direktivom o uslugama

CENTRALNA BANKA CG: Za potrebe EK od maja 2016. godine CBCG anketira kompanije na mjesečnom, kvartalnom i polugodišnjem nivou

PORESKA UPRAVA: Prijavljeno pola milijarde eura oporezivog profita

RASPISAN KONKURS ZA SUFINANSIRANJE NAUČNE I TEHNOLOŠKE SARADNJE SA HRVATSKOM