Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Arhiva vijesti na dan 11.04.2016.


SUDSKI SAVJET: 2015. godine nijedan sudija nije privremeno udaljen sa posla

SKUPŠTINA CG: 8. aprila 2016. godine održana sednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport - Obavljena radna poseta Kotoru

SKUPŠTINA CG: 11. aprila 2016. godine sednica Zakonodavnog odbora - Razmatranje prijedloga zakona

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU: Zaključivanje sporazuma o priznanju krivice omogućeno za sva krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti, bez obzira na visinu zaprijećene kazne, osim krivičnih djela terorizma i ratnih zločina

CRNOGORSKA DELEGACIJA NA 25. STALNOJ KONFERENCIJI MINISTARA OBRAZOVANJA U BRISELU 11. I 12. APRILA 2016. GODINE

POSJETA IZVRŠNOG DIREKTORA MMF-A CRNOJ GORI

OMBUDSMAN: U sferi ljudskih prava i sloboda u 2015. godini konstatovan napredak, ali stanje nije zadovoljavajuće

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA: Upravljanje izdacima za sudske sporove po osnovu radnih odnosa, koji se isplaćuju iz budžeta, nije bilo ekonomično. Za odštete 43, za sudske troškove isplaćeno 28 miliona eura

SVJETSKA BANKA: Smanjenje javnog duga CG 2018. godine