Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA CG: Utvrđeni predlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu i Zakona o sredstvima za ishranu bilja, donijete uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o aditivima koji se mogu koristiti u hrani i Uredbe o mikrobiološkim kriterijumima za bezbjednost hrane

Vlada Crne Gore je na 71. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu. Izmjenama se domaće zakonodavstvo usaglašava sa direktivama Savjeta Evrope i Evropskog parlamenta koje se odnose na mjere za podsticanje...

Više

KRIVIČNI ZAKONIK CG: Zakonik predviđa različite oblike nadzora koji osiguravaju prisustvo okrivljenog tokom postupka

U posljednjih sedam godina država je isplatila oko 800 hiljada eura na ime odštete onima koji su bili u zatvoru, a potom su pravosnažno oslobođeni ili je prekinut postupak protiv njih. Radi se o iznosu dobijenom samo kroz vansudsku nagodbu sa Ministarstvom pravde, a kada se nadoknade traži u parničnom postupku, dolazimo do milionskog iznosa.

Više

TROŠKOVE ZA TUŽBE SLUŽBENIKA UBUDUĆE SNOSI RESOR I ORGAN KOJI IH JE NAPRAVIO

Najava Vlade da će troškove za tužbe službenika ubuduće snositi resor i organ koji ih je napravio, dobar je potez u skladu sa preporukama Državne revizorske institucije, saopštio je Senator DRI Branislav Radulović.

Više

ZAKON O SPRJEČAVANJU KORUPCIJE: Civilni sektor traži da se izmjenama Zakona omogući da Agencija ima automatski pristup računima javnih funkcionera

Ograničen pristup bankovnim računima javnih funkcionera osim što je suprotan evropskoj praksi ostavlja prostor za korupciju, poručuju iz civilnog sektora. Zato smatraju da bi se morao mijenjati zakon, da Agencija za sprječavanje ima automatski pristup računima, makar onih funkcionera na najvišem državnom nivou.

Više

ZAKON O ŠEMAMA KVALITETA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA: Zakon propisuje mogućnost zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda oznakama porijekla, geografskom, garantovano tradicionalnog specijaliteta

Zaštita poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na bazi porijekla omogućava povećanje njihove tržišne vrijednosti, veći nivo informisanosti potrošača o hrani koju konzumiraju, kao i razvoj ruralnih područja, ocijenjeno je iz Privredne komore PKCG.

Više

U PRIPREMI IZMJENE ZAKONA O NACIONALNOM JAVNOM EMITERU RADIO I TELEVIZIJA CG

Ministarstvo kulture će o svim pitanjima, predlozima i sugestijama koje se odnose na izmjenu Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore ("Sl. list CG", br. 79/2008, 45/2012, 43/2016 - odluka US i 54/2016), imati odgovoran i otvoren odnos, baziran na evropskim standardima, poručili su iz tog resora.

Više

ODLUKA O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA BESPRAVNE OBJEKTE: Za legalizaciju u Herceg Novom od 30 do 150 € po kvadratu

Odbornici hercegnovske Skupštine opštine su usvojili Odluku o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljšta za bespravne objekte.

Više